skip to Main Content
Menu

Biomimicry og innovation

Innovation og naturvidenskabelig tænkning, med biomimicry som ramme
I dette projektforløb er der arbejdet med naturvidenskabelig dannelse og tænkning via biomimicry
som ramme for innovative processer. OEX har dels haft besøg af to forskere fra SDU, en fysiker og
en droneudvikler, som har givet inspiration til og viden om naturvidenskabelig tankegang og
forskning. Der har været arbejdet med undersøgelseskompetencens begreber og værktøj inden for
informationshåndtering, kildekritik og anvendelse af sekundær empiri i innovative projekter.
Eleverne arbejdet i makkerpar med at udvikle et produkt med inspiration fra en organisme i
naturen, her præsenteret som biomimicry. Produktet skulle gennemtænkes via anvendelse af
naturvidenskabelig viden og begrundelser for valg af udformning og materiale. Produktet skulle
præsenteres til en mundtlig fremlæggelse på 7-10 min. og formidles i en selvstændig digital
præsentation. Eleverne har arbejdet med konsekvent brug af processtyringsværktøj, med
udgangspunkt i feedbackmetoder, samt anvendt en innovationsmodel til gennemførelse af
forløbet. Der har ligeledes været anvendt tegning og collage i idéudviklingsfasen. Hver elev har
sideløbende arbejdet med en personlig opstillet målsætning omkring sin måde at arbejde
projektorienteret på. Her under er vedhæftet eksempler på et par digitale præsentationer fra
forløbet.

Powerpoint om Vand i Ørkenen

Filmen om den Hydrofile Hat

Back To Top
 1. Atombørn / Under overfladen 4:07
 2. 7 sind Maja Høy 1:50
 3. Tusind farver Carla Klovborg Olsen 2:09
 4. Technicolor Dreams Carla Klovborg Olsen 2:44
 5. Dengang MP3 Mikkel, Peter, Felix og Momme 5:24
 6. Tell Me Dagmar med venner 4:03
 7. Annabelle Asmus med venner 3:49
 8. Beautiful Thrills Healthy Noise 6:32
 9. Never ever Konstantin and The Gang 3:47
 10. Fremmed Kit Christiane Nøjgaard Hermansen 4:19
 11. Flod Kit Christiane Nøjgaard Hermansen 3:59
 12. Verden er stor Katrine Trampedach & Mikkel Iversen 3:16
 13. Vi tar afsted Katrine Trampedach & Mikkel Iversen 2:12
 14. Frede2 Frede Holger Thorsen 2:49
 15. The King Returns Frede Holger Thorsen 4:27
 16. Little bit sick Emil Sebastian Birch 3:11
 17. Stop Katrine Trampedach 2:47