skip to Main Content
Menu
Velkommen til OEX

Hvad er OEX?

OEX er en projektorienteret og prøvefri klasse, som svarer til folkeskolens 10. skoleår. Man skal bide mærke i at klassen netop er en 10. årgang, og ikke en 10. klasse. Som elev får man altså ikke et FP10-afgangsbevis som i efterskolens øvrige 10. klasser, men et derimod “OEX -Bevis”, der ikke formelt kvalificerer til de gymnasiale uddannelser – men vores erfaring er at eleverne uproblematisk optages på gymnasierne via en evt. optagelsesprøve. Visse ungdomsuddannelser, som f.eks. Flow i Odense, kræver omvendt 10. årgang, fremfor en 10. klasse. 

Klassen har maks. plads til 28 elever og min. 16 elever.

Formålet med OEX:

 • I OEX arbejder vi ud fra en projektorienteret tankegang, som gennem afsluttede forløb/projekter arbejder med processer og faglig fordybelse, for at få et øget fokus på optagelse og gennemførelse af ungdomsuddannelse (studieparathed).
 • Vi ønsker at give eleven en ny ramme at udvikle sig i fagligt, med nye mål i forhold til egen arbejdsadfærd og kompetencer.

Vores forventninger til dig som vil gå i OEX:

 • Du er klar til ungdomsuddannelse, og du tror du kan få både fagligt og personligt gavn af at arbejde projektorienteret.
 • Du kan tåle at modtage saglig kritik, og du har lyst til at forbedre det, der ikke er godt  nok.
  Du har lyst til læring, du vil gerne sætte dig selv i spil, du har lyst til at lære noget om dig selv og du kan lide at samarbejde med andre.
 • Du er indstillet på, at der ikke bliver givet karakterer, men at evaluering af dit arbejde og indsats sker løbende via forskellige evalueringsformer.
 • Du er klar til at give den gas, springe ud i det ukendte, skabe noget nyt og være med til at designe dit eget skoleår.
Projektformen

Ugeprojekter

I OEX vil du i løbet af skoleåret arbejde i forskellige projekter, som kan vare fra 1 til 3 uger. Fagligheden som projekterne bringer i spil vil du kende fra din tidligere skole, men du skal bruge den på nye måder. OEX vil søge at flytte dig fra at være elev til at være studerende, og du vil således også selv skulle tage et gradvist større ansvar henover året, både når du arbejder sammen med andre, men også når du arbejder alene. Du vil være med til at skabe projekter omkring science og naturfag, events i lokalområdet, kortfilm, filosofi og medborgerskab og opøve dine færdigheder i kommunikation, gruppedynamik og eventplanlægning. Kort sagt, så lover vi at OEX vil udfordre dig og give dig nye muligheder for at vokse med din viden.

Læsebånd og fagtimer

I alle projekter vil der også indgå fagmoduler, hvor du kommer til at få korte kurser i fagspecifikt indhold. Det kan være kurser i de enkelte fagområder såsom matematik, tysk, dansk og engelsk, men også være kurser omkring geogebra, formidling og studieteknik. Hver uge vil du også få tid til at læse enten faglitteratur eller skønlitteratur som er relevant for et nuværende eller kommende projekt. Dette kalder vi for læsebånd, og en del af litteraturen vil være fastlagt af ugens lærere. Med tiden vil du også kunne udnytte læsebåndet til at få læst litteratur som du selv har valgt.

Evaluering

I OEX er evaluering en central del af det at studere. Både lærere og elever arbejder med evaluering undervejs i projekterne, så vi er sikre på at vi når derhen, hvor vi gerne vil være. Det vil sige at begreber som milepæle, feed-up, feedback og feedforward bliver en del af vores værktøjskasse, og det er værktøjer som vi kan bruge til at lede de projekter som vi kaster os ud i. Det betyder også at vi sammen er klar til at tale om tingene, også når de ikke er som de skal være. Samtidig sikrer vi også at vi ved hvad det er der fungerer, når projekterne bare lykkes.

På OE er vi fælles om mange ting...

Alle elever som går i OEX er selvfølgelig også med til det øvrige efterskoleliv. Det vil sige at du også har samme muligheder for musikfag og valgfag (og dog, hvis du ønsker Cambridge-engelsk kan du kun vælge det i sidste halv-år), og at du også skal være med til at nyde morgensang, bliver svedig i idræt, få gode historier i fortælletimerne, blive klogere i tematimerne og synge med til fællessang. Du kan læse mere om vores obligatoriske fællesfag lige her…

Nyheder

Du kan herunder læse de seneste nyheder fra projekterne i OEX – læs om tidligere projekter her:

Biomimicry og innovation

Innovation og naturvidenskabelig tænkning, med biomimicry som ramme I dette projektforløb er der arbejdet med…

Læs mere...

English, please

Så blev det tid til at få engelsk på banen igen. I en hel uge…

Læs mere...

Nyheder og baggrundshistorier

I verden befolket af Fake News, med manipulation af demokratiske processer via sociale medier og…

Læs mere...

Lyden af føde

Sammen med de øvrige dansklasser gik vi igang emd emnet føde. Men hvor de andre…

Læs mere...
Lærerne i OEX
Back To Top
 1. Atombørn / Under overfladen 4:07
 2. 7 sind Maja Høy 1:50
 3. Tusind farver Carla Klovborg Olsen 2:09
 4. Technicolor Dreams Carla Klovborg Olsen 2:44
 5. Dengang MP3 Mikkel, Peter, Felix og Momme 5:24
 6. Tell Me Dagmar med venner 4:03
 7. Annabelle Asmus med venner 3:49
 8. Beautiful Thrills Healthy Noise 6:32
 9. Never ever Konstantin and The Gang 3:47
 10. Fremmed Kit Christiane Nøjgaard Hermansen 4:19
 11. Flod Kit Christiane Nøjgaard Hermansen 3:59
 12. Verden er stor Katrine Trampedach & Mikkel Iversen 3:16
 13. Vi tar afsted Katrine Trampedach & Mikkel Iversen 2:12
 14. Frede2 Frede Holger Thorsen 2:49
 15. The King Returns Frede Holger Thorsen 4:27
 16. Little bit sick Emil Sebastian Birch 3:11
 17. Stop Katrine Trampedach 2:47