skip to Main Content

Ole Folke (OF)

Lærer

Initialer: OF Mail: of@ollemus.dk Uddannelse: Den frie Lærerskole 1995 (Linjefag: Dansk, engelsk, historie og foto/medie) Ansat: 2015  Lærer på Ollerup Friskole…

Thor Lehner (TL)

Lærer

Initialer: TL Mail: tl@ollemus.dk Uddannelse: Frederiksberg Seminarium 2002, Naturfagslærer fra Den frie Lærerskole 2012 Ansat: August 2007 Tidligere ansat på Tønder…

Irene Olsen (IO)

Lærer

Initialer: IO Mail: io@ollemus.dk Uddannelse: Omsorgsmedhj. 73, kontorass. 76, læreruddannet på Højskolen i Thy 84 Ansat:  Fra skolens start i 1997 Ansat på Ringe Efterskole 1984…

Rie Kofoed (RK)

Lærer

Initialer: RK Mail: rk@ollemus.dk Ansat: 2001 Uddannelse: Lærer fra Frederiksberg seminarium 1988. Liniefag i tysk og idræt. Fag: Tysk, Debat, Samfundsfag, inklusion og…

Back To Top