skip to Main Content
Anna Klingenberg

Anna Madsen Klingenberg, Elevforeningens repræsentant
Vestergade 37c, 2tv

5700 Svendborg
annaklingenberg19@gmail.com

Er tidligere elev – årgang 06/07 og har været med i bestyrelsen siden 2015.09.15.

Er sygeplejerske ved OUH, Svendborg

Back To Top