Skip to content

Vi arbejder på at bygge en koncertsal

Musica Sydfyn!

Vi arbejder på at bygge en koncertsal, ja, vi vil skabe et unikt koncerthus med ambitioner i pagt med naturen. Ollerup Efterskole har som et kulturelt og uddannelsesmæssigt kraftcentrum i Syddanmark sat sig i spidsen for at rejse midler til at skabe, hvad vi ønsker skal være intet mindre end Skandinaviens skønneste koncertsal midt i de sydfynske bakker. Vores vision er at skabe et sted, hvor eliten i kunsten møder bredden i den bedste højskoleånd til glæde og gavn for hele regionen.

Vi har allerede af egne midler og med bidrag fra lokalsamfundet rejst 9,5 mio. kr. til at realisere dette ambitiøse projekt. Herværende prospekt er udarbejdet for at bidrage til at rejse resten af rammebeløbet på i alt 54,6 mio kr. excl. moms i løbet af 2011.

Målet er at Koncerthuset “Musica Sydfyn” (arbejdstitel) kan slå dørene op i 2014 til en første sæson spækket med fantastiske oplevelser for alle i Syddanmark, der ud over Alsion i Sønderborg savner et koncerthus med format i et hjørne af Danmark, hvor der er god plads til flere unikke kulturelle oplevelser.

Ollerup Efterskole er kendt for at stille krav til sig selv og sine elever. Vi vil noget med at være skole med højt til loftet, fordi livet er sjovest, når man har ambitioner og gør en forskel og sætter sig spor. Musik og kultur er med til at gøre livet skønnere og berige os alle.

Ud over at være koncertsal er det også ambitionen at “Musica Sydfyn” skal være rammen om en naturskøn kunstner-refugiebolig, hvor skabende kunstnere, der har brug for at fordybe sig i en kreativ proces, kan bo i en kortere og længere periode og samtidig være en del af livet omkring koncerthuset og skolen. Vi håber på gensidig kulturel befrugtning og inspiration.

Med visionen om at skabe “Musica Sydfyn” ønsker vi at berige publikum med oplevelser, der rører ved os og bevæger os. Det er jo hvad kunsten handler om. Vi håber, at du har lyst til og interesse for at høre mere — og måske har mulighed for at bidrage til at realisere en vision ud over det almindelige.

Jesper Vognsgaard, forstander