Skip to content

Halvmarathon

9 friske gutter fra OE løb halvmaraton

Torsdag den 15. december skete der noget særligt på OE. En flok elever bevægede sig ud på noget af en løbetur! For første gange i skoles historie har elever arbejdet målrettet og gennem lang tid på at bygge formen op, så de kunne klare en halvmaraton. Intet mindre.

Godt sekunderet af Irene lykkes det for 9 stolte gutter at løbe de godt 21 km. Imponerende. André, Asger, Benjamin, Casper, David, Jakob, Matias Milling, Robert, Sebastian har nu skrevet sig ind i historien – mens to andre gode drenge, August og Loui desværre var skadet – men har gennemført træningen. Respekt!