Skip to content

OE10 starter op

Så er efterskolens nye projektklasse, OE10, også startet op. I den første uge arbejdede eleverne med teorier omkring samarbejde og kognitive funktioner – og brugte deres viden i praksis, ved at lave en kortfilm sammen. Da OE10 også deltog, sammen med de øvrige klasser, i dansklærernes lettere gakkede intro til temaet “Iscenesættelse” var det naturligt at dette tema også fremgik af deres kortfilm. Der blev både produceret en film på 30 sekunder og en på 1 minut – og filmen herunder er et resultat af opstartsøvelsen på 30 sekunder. I denne uge arbejder klassen videre med et 2-ugers projekt omkring science og bæredygtighed.