Skip to content

Filosofisk projekt i OE10 – god læselyst!

Med udgangspunkt i Svend Brinkmanns nye bog “Ståsteder”, har OE10 igennem to uger skrevet om de ti filosofiske ståsteder, som bogen omhandler. Eleverne har selv valgt to ståsteder, som de har fordybet sig i – og har på baggrund af dette skrevet en artikel og et essay. I forhold til artiklen, så var det et krav at artiklen skulle bygge på et interview med en ekstern person; således har eleverne talt med præster, plejehjemsbeboere, filosoffer, studerende, psykologer, læger og mange andre – og resultatet findes nu som vægavis på efterskolen.

I forhold til essayet, så skulle eleverne udgive det online, i en form som kaldes Longform (opfundet af New York Times – se et af de første eksempler her) og Webdoks af bl.a. DR (Se et eksempel her). Eleverne har lært at bruge WordPress og det er der kommet nogle meget læseværdige og smukke essys ud af.

Artiklerne hænger på efterskolen som en vægavis og de digitale essays kan du læse herunder. God fornøjelse!

 

FRIHEDEN // Albert Camus – Disse essays tager udgangspunkt i de forskellige grader af frihed; den negative frihed, som opstår når ingen forhindrer mig i at gøre hvad jeg vil – og så den positive frihed som er den frihed man har inden for visse grænser. Det handler også om at friheden bør være båret af pligter og at den trives bedst i et fællesskab.

Anders  // Karl // Katrine //

 

KÆRLIGHEDEN // Iris Murdoch –  Disse essays handler om at vi som enkeltpersoner ikke bare kan beslutte os for hvad der er godt og hvad der er skidt. For der nogle ting i verden som er gode, uanset hvem man er. For Iris er kærligheden en kraft eller en bevægelse som leder os væk fra os selv. Vi bliver opmærksomme på at der eksisterer noget som ikke er os selv, hvilket kræver ærlighed og ydmyghed – hvilket også betyder at begrebet “at elske sig selv” bliver problematisk.

Anna // Maya // Freja

VÆRDIGHEDEN // Immanuel Kant –  Kapitlet her handler om hvordan vi i dag, gennem penge, kan købe og bytte os til alting; både iPhones, løbesokker og rengøringshjælp. Men Kant mener at der er nogle ting som ikke kan prissættes, som ikke kan gøres op i værdi. Blandt andet mennesket som sådan, men også andre ting. Visse dele af tilværelsen har derfor en indre og ikke ydre værdi – og dermed en værdighed og skal behandles som sådan.

Asta

 

TILGIVELSEN // Jacques Derrida – Disse essays handler om at vi kun kan tilgive det utilgivelige; vi kan kun være gæstfrie over for det uvelkomne. Det handler også om at vi skal være i stand til at tilgive, uden at forvente at få noget igen – det er altså ikke “Jeg tilgiver dig, hvis du tilgiver mig”.

August

 

ANSVARET // K.E. Løgstrup – Disse essay handler om at vi aldrig har med hinanden at gøre, uden at vi også har en magt over hinanden. Og når vi nu har magten, så følger også pligten; pligten til at gøre noget godt. Man skal altså bruge magten til den andens bedste – og ikke ens eget bedste. Man har et ansvar for de mennesker man møder.

Carl // Johannes // Magnus

 

SELVET // Søren Kierkegaard – Her tages der udgangspunkt i hvordan vi adskiller os fra dyrene ved at have et selv, der kan forholde sig til sig selv; vi er altså selvrefleksive væsner. Dette er dog ikke noget vi bare bliver af os selv, men i forhold til noget andet – for Kierkegaard var dette andet ofte Gud, mens det i dag mere kan betragtes som fællesskabet med andre mennesker eller den kultur vi fødes ind i.

Dalia //Sara // Frida // Johanne  // Jonatan // Kira // Lasse // Snorre

 

DØDEN // Michel de Montaigne – Disse essays handler blandt om at vi altid skal huske at vi skal dø, fordi denne tanke lærer os at sætte pris på at vi er levende. Det handler også om at vi måske ikke skal lave vores drømme fuldt ud, men mere om vores drømme nu er værd at leve, når vi har begrænset tid og ikke kan nå alt. Døden er således ikke meningsfuld, men tanken om den kan få os til at give livet mere mening.

Emilie // Nanna

 

LØFTET// Friedrich Nietzsche – Disse essays handler om hvordan vi som menneskedyr er det eneste dyr i naturen, som er i stand til at afgive løfter. Og om hvordan netop denne egenskab gør løftet til noget værdigt, som vi skal værne om; kort sagt, et kaitel som i bund og grund handler om at vi skal holde det vi lover.

Konrad // Kristian

 

DET GODE // Aristoteles – Disse essays handler om at finde frem til de gode handlinger, der er gode i sig selv. F.eks. det at man hjælper et menneske i nød, ikke fordi det giver den der hjælper ære, god karma eller berømmelse, men fordi handlingen i sig selv er god. Det handler også om begreberne nytte og nydelse, og om at man bør have venner, spille guitar eller løbe fordi det er godt i sig selv, og ikke fordi man får noget andet ud af det.

Laura

 

SANDHEDEN // Hannah Arendt – Dette kapitel handler om hvordan vi kan sige der er en sandhed, i en verden hvor alt er omskifteligt. Det handler også om hvorfor det er godt at tale sandt og handle pålideligt som menneske. Det diskuterer også nødvendigheden af den hvide løgn, og om det er i orden at lyve.

Tobias