Skip to content

Verdens brændpunkter

I OE10 har vi arbejdet med et projekt omkring temaet Verdens brændpunkter, hvor vi har sat fokus på menneskers vilkår i helt andre verdensdele end vores egen trygge ramme på Ollerup efterskole. Målet med de to uger var, at få sat fokus på konflikter rundt omkring i verden og hvordan mennesker i en global verden lever under meget forskellige forhold, både i dagligdagen, som samfund og som verdensdel. Det faglige mål var, at lære at anvende kildekritik overfor de informationer vi kan finde om konflikter og forholde os mere bevidst til hvilke hensigter og baggrund der ligger til grund for den viden vi kan få gennem forskellige kilder. At se en konflikt fra flere sider har været et af de krav, der er stillet til to-mandsgruppernes arbejde med en informationsplakat omkring en konflikt. Vi har haft besøg af to yngre mænd fra foreningen Internationalt Forum. Deres besøg var en rejseberetning fra Palæstina og Israel og gav os et andet indblik i konflikten og historien omkring Israel og Palæstina, samtidig var de et konkret eksempel på en førstehåndskilde, der beretter om en vinkel af en konflikt. Vi har besøgt den danske prisbelønnede pressefotograf Jan Grarups retrospektive udstilling på Brandts 13 i Odense, hvor der blev sat fokus på billedsprogets fortællekraft og hvor hver elev ud fra et foto på udstillingen, har arbejdet med en episk lydfortælling som en jeg-fortæller, hvilket udfordrede den enkelte elev til at sætte sig i et menneskes sted, som bor og lever i et af verdens brændpunkter. Lydfortællinger kan tilgås som lydfil på OELab.dk