Skip to content

Hvad er et menneske?

60% vand og lidt kulstof. Kunne man mene. Eller at mennesket udgøres af dets handlinger. Eller at sproget er grundstenen. I de år man går på efterskole, udspringer mange af de sonderinger man har omkring menneskelivet fra ens egen navle. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad kan jeg? Hvem ser jeg op til? Hvor hører jeg til? Og besluttede vi os for at undersøge sammen i vores OEX-Klasse. Med indspark omkring kvalitative og kvantitative undersøgelser, processtyring og produktmodaliteter, stævnede vi ud på åbent hav med eleverne, og lod dem undersøge og producere i det emne de var allermest optagede af. Og de kom vidt omkring. Der var drømmeundersøgelser, udendørs overnatning med fokus på basale behov, filosofiske himmelstormere, ører der tunede ind på musikkens påvirkning og meget mere. Det var en fornøjelse at være i projektet, både som lærer og elev – så hvis du kender en fra OEX, så spørg dem: “Hvad er et menneske?”