Skip to content

Biomimicry og innovation

Innovation og naturvidenskabelig tænkning, med biomimicry som ramme
I dette projektforløb er der arbejdet med naturvidenskabelig dannelse og tænkning via biomimicry
som ramme for innovative processer. OEX har dels haft besøg af to forskere fra SDU, en fysiker og
en droneudvikler, som har givet inspiration til og viden om naturvidenskabelig tankegang og
forskning. Der har været arbejdet med undersøgelseskompetencens begreber og værktøj inden for
informationshåndtering, kildekritik og anvendelse af sekundær empiri i innovative projekter.
Eleverne arbejdet i makkerpar med at udvikle et produkt med inspiration fra en organisme i
naturen, her præsenteret som biomimicry. Produktet skulle gennemtænkes via anvendelse af
naturvidenskabelig viden og begrundelser for valg af udformning og materiale. Produktet skulle
præsenteres til en mundtlig fremlæggelse på 7-10 min. og formidles i en selvstændig digital
præsentation. Eleverne har arbejdet med konsekvent brug af processtyringsværktøj, med
udgangspunkt i feedbackmetoder, samt anvendt en innovationsmodel til gennemførelse af
forløbet. Der har ligeledes været anvendt tegning og collage i idéudviklingsfasen. Hver elev har
sideløbende arbejdet med en personlig opstillet målsætning omkring sin måde at arbejde
projektorienteret på. Her under er vedhæftet eksempler på et par digitale præsentationer fra
forløbet.

Powerpoint om Vand i Ørkenen

Filmen om den Hydrofile Hat