Skip to content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

OEX skaber “Utopia” – et politisk rollespil om fremtiden Danmark

Gennem tre uger undersøgte efterskolens projektklasse nogle af de alternative samfund som findes, lige fra Findhorn og Auroville til Liberland og Christiania. Derefter skrev de selv et politisk rollespil, hvor de gennem otte timers forhandlinger stemte om vejen frem i et fremtidsdanmark, anno år 2100. OEX stemte om alt fra integration, til ressourcer og ungdomspolitik. Eleverne fik et indblik i både forhandlingsvilje, retorisk argumentation, forskellen på minimalstat og velfærdssamfund og muligheden for at “prøve holdninger af”, som man ikke normalt har. Det var en spændende proces og både sjovt og lærerigt. Til sidst rundende vi af med en dokumentarfilm om det virkelige diplmatiske arbejde I FN og krisen i Darfur. Hvis verden skal blive et bedre sted, er det den poltiske arena som bliver kamppladsen.

 

Velkommen til Utopia. Et skandinavisk velfærdssamfund, skabt på ruinerne af det gamle kongerige Danmark. Året er 2101 og Tinget har netop vedtaget nedenstående Manifest som pejlemærke for den fortsatte udvikling af landet.

Teknologi

Hvilken teknologipolitik skal føres og i hvilken retning tør vi gå?

Forslag #4 – Kritisk teknologi

Den alt for hurtigt voksende teknologiske udvikling har i løbet af de sidste mange år skabt alt for meget stress, ensomhed og arbejdsløshed. Derfor bør vi skrue ned for udviklingen og begynde at kigge tilbage og se på hvordan samfundet fungerede før teknologiens indtræden og tage ved lære af det.

Miljø

Skal der tages særlige hensyn til miljøet, og hvordan?

Forslag #4 – Store miljøhensyn

Kloden har en række store miljøkatastrofer i udsigt, hvis ikke der tages omfattende miljøhensyn her og nu. Bl.a. bør den globale opvarmning begrænses, havene skal renses og landbruget bør omlægges til økologisk produktion.

Kultur

Hvilken kulturpolitik skal føres? Skal staten yde tilskud og til hvad?

Forslag #3 – Målrettet kulturstøtte

Staten bør generelt lade kulturlivet i fred, men den har dog en særlig forpligtelse overfor nationale klenodier som Nationalmuseet og Det Kongelige Teater. Det er dog kun finkulturen, der bør støttes med skattekroner.

Ungdom

Hvilken ungdomspolitik skal føres, og skal der tages særlige hensyn til de kære små?

Forslag #2 – Lad familien

Familien er ungdommens naturlige ramme, og al ungdomspolitik bør dreje sig om at styrke den traditionelle og sunde kernefamilie. Forældre skal have ret til at bestemme over deres børn og disciplinere dem, som de finder bedst. Det er helt i orden, hvis der er behov for lidt tæsk.

Ressourcer

Hvordan skal landets ressourcer fordeles og hvilken rolle spiller den enkelte i forhold til at drage ansvar for samfundet?

Forslag #4 — Velfærdsstat II

Staten bør sikre en vis omfordeling af landets ressourcer. Alle jordarealer og produktionsfaciliteter som kan bruges til opdrætning af kødkvæg og udvindelse af ferskvand bør være ejet af Staten,  således at ressourcerne billigt kan omfordeles via Statens Fødevare- og Ressourcecentraler.

Integration

Hvordan skal flygtninge og indvandrere behandles, og hvilke rettigheder bør de have?

Forslag #7 – Åbne grænser

Nationale grænser hører fortiden til, og Danmark må så vidt som muligt være åben overfor indvandring. Indvandrerne skal bydes velkommen og hjælpes på med en god integration i det danske samfund.

Menneskerettigheder

Hvilke rettigheder skal beskytte den enkelte mod samfundet?

Forslag #5 – Ingen Menneskerettigheder

Ingen menneskerettigheder. Den nationale lovgivning yder den fornødne sikkerhed.

Religion

Hvilken rolle skal kirken spille, og skal den knyttes sammen med staten?

Forslag #4 – Svag folkekirke

Folkekirken bliver selvejende uden forbindelse til staten. Ingen kirkeskat. Alle kirkesamfund kan frit praktisere.

 

add_action( 'wp_footer', function() { ?>