Skip to content

Nyhedsbrev #1 – 18/19

Kære forældre,

Hille den – så er vi i gang! Og hold da fast, hvor er jeres unge mennesker dog skønne at være sammen med. De nyder i det store hele allerede efterskolelivet i fulde drag og har ja-hatten på. Naturligvis er der en hist og her, der kæmper med noget – men sjældent har jeg oplevet et hold, der så hurtigt er faldet til. Der er mange gode meldinger fra kontaktgrupper, undervisning, fælleskor og weekender. Det tegner utroligt godt for resten af året!

ZZZ & Host host

I weekenden har der været fuld tryk på elevernes eget MGP om lørdagen og kordag søndag, så vi kan godt mærke, at flere er ved at være lidt matte i koderne – så de trænger stensikkert til at slappe af, når de lander hos jer torsdag aften. Som det sig hør og bør, når man stuver mange nye mennesker sammen, har en enkelt halsvirus også fundet vej. Skulle jeres unge menneske derfor skrante lidt ved ankomst til weekenden, må I love at passe godt på dem og sørge for, at de få sig behørigt hvilet, så de er klar til efterskolelivet mandag morgen. Fuld fest hele weekenden er som regel ikke en god måde at bekæmpe skranteriet.

Hvor nemt skal det være?

Måske I tænker, om vi overhovedet har noget arbejde med de unge mennesker? Jeg kan berolige jer med, at der naturligvis også er ting at tage fat på. Vi har haft nogle episoder med skolens møbler, der ikke var blevet behandlet ordentligt – men som på fornemmeste vis og ved elevernes hjælp blev opklaret og håndteret. Eleverne synes også at føle sig så godt hjemme i en hyggelig stemning, at en del til tider glemmer punktligheden omkring møde- og sengetider. Det vil vi naturligvis arbejde med eleverne med, så de tager mere ansvar – og jeg tænker, at vi som noget af det første beder om, at det bliver genstand for en drøftelse på et elevmøde.

Men kære forældre – det er absolut småting – og alt sammen ting, der har et fint dannelsespotentiale, som vi vil gøre os umage for at forløse.

Fnat – har vi heldigvis ikke, men…

Det forlyder, at det allerede nu har indfundet sig på andre efterskoler. Vi vil gøre meget for ikke at skulle bøvle med dette igen i år. Derfor vil vi tale med eleverne om deres hygiejne i forhold til ikke at bruge hinandens senge, ikke dele håndklæder og heller ikke låne hinandens tøj. Med disse få forholdsregler er smitterisikoen minimal, hvis et tilfælde ad omveje finder vej til os. Vi vil meget gernehøre fra jer, hvis der er fnatproblematikker i elevens omgangskreds eller i jeres familie – så kan vi være på forkant. I må også meget gerne tale med jeres unge menneske om vigtigheden af det med hygiejnen som beskrevet ovenfor.

Hverdag og valgfag

Eleverne er lige så stille ved at falde ind i vores skolehverdag. Jeg skulle hilse fra Poul og sige, at der i det store hele er styr på elevernes valgfag. Det samme melder Kenneth omkring musikfagene. Eleverne kommer selv til Poul eller Kenneth hvis der er justeringer – så får vi det klare, som vi kan. Der er meget, der skal gå op – så det er ikke altid alle kan få alle ønsker opfyldt. Også vore instumentallærere er alle i gang. Disse kommunikerer selv direkte med eleverne omkring ændringer i tider m.m. De elever der ønsker fast instrumentaløvetid i stilletimen har  fået dette tildelt – og der er stadig ledige positioner i nogle af lokalerne, hvis flere måtte ønske en tid.

Koncerter
Koncertsæsonen sparkes eftertrykkeligt i gang i morgen onsdag, hvor Martin Schack gæster skolen. Næste uge er Erik Sommer på programmet. I kan finde hele koncertprogrammet på hjemmesiden og facebook. Husk at forælder og søskende har gratis adgang – vi vil blot gerne, at I giver kontoret besked, hvis I kommer.

Forældresøndag

Hermed invitation til forældresøndag d. 9. septemeber 2018. Vi glæder os til at se jer til følgende program, hvor I kan møde skolens personale, eleverne og hinanden!

9:30-10:00   Ankomst og kaffe
10:00-11:30 Fællessang, fortælling med mere for forældre i Koncerten – v. Mette
11:45-12:30 Kontaktgruppesnak – forældrene mødes med kontaktlæreren
12:30-13:30 Frokost for forældre i kontaktgrupper
13:30-14:15 Forældrekor i Koncerten
14:30-15:30 Elevoptræden, kaffe, korbattle og fælles afslutning i Koncerten

Der er et sideløbende program for eleverne, som derfor bedes være på skolen, selvom I ikke kan deltage.

Dagen er lavet med henblik på forældre, så lad om muligt søskende blive hjemme.

Af hensyn til maden, vil vi gerne kende deltagerantallet. Sørg venligst for at jeres søn eller datter ved, om og hvor mange i kommer – så beder vi dem om en “tilmelding” først i næste uge.

Weekenden

Til jeres orientering kører efterskolebussen fra Ollerup 17:30 på torsdag. Retur som vanligt søndag aften.

De bedste hilsner på vegne af hele OE-holdet

Mette