Skip to content

Drabbles i Svendborg

En stille fredag eftermiddag gik gågaden i Svendborg i stå – eller farten blev ihvertfald sat ned. 117 elever frøs i gågaden og i centrum for deres flashmob var 117 forkellige mikrotekster om temaerne Ego og Identitet. Drabbles er en form for mikrolitteratur på præcis 100 ord, en opgave som eleverne har skullet lave i forbindelse med faget dansk. Desuden har de fået et benspænd i form af et tilhørende foto – og alle elevernes tekster er blevet udstillet på Kultutten, et kulturrum på Frederiksøen i Svendborg. Elevernes værker udstilles også på efterskolen i forbindelse med Efterskolernes Dag.

si