Skip to content

By Forfra med OEX

// vand er det nye land //

Flere og flere unge flytter til de store byer for at få den uddannelse de ønsker, men det er svært for dem at finde en bolig. Samtidig er mange af de største byer omgivet af hav og Danmark har i alt 8.750 kilometer kyst – og det er nok uundgåeligt at havet vil stige en smule i fremtiden.

Derfor er det på tide vi ser på muligheden for at flytte ud på vandet. Med udgangspunkt i alternative boformer, både på lands og til vands, og med fokus på bæredygtighed og fællesskab, præsenterer OEX her et samlet bud på fremtidens ungdomsboliger til vands.

// havet skaber fællesskab //

Kulturen til søs rummer skrevne og uskrevne regler, som vi er inspireret af. Små eksempler kan være hilsepligten, at man hjælper hinanden og samtidig er ansvarlig for sin egen sikkerhed, at man fortøjer sine både til hinanden og krydser over hinandens både, når man skal i land. Man kommer hinanden ved til vands, hvilket både fordrer rummelighed og aktivt fællesskab. Derfor skal de seks både indgå i en samlet flåde som et flydende kollektiv.

// husbåden som designobjekt //

Eleverne i OEX har fået til opgave at designe seks husbåde på maks. 200m2 i størrelsesforholdet 1:50, med plads til fire unge mennesker. Bådene indgår i et flydende fællesskab, hvilket vil sige at hele flåden er tænkt som et kollektiv, med husbådene forankret til hinanden.

Samtidig er der stillet krav om bæredygtige løsninger i forhold til både økonomi, miljø og det sociale liv. Det har affødt vandopsamling, solenergi, fællesspisning, genbrug og meget mere i elevernes løsninger. Derudover er der også sat et krav om at 3D-print skal indgå i designet af båden.
OEX har taget udgangspunkt i virkelige tal og mål – og projektet repræsenterer derfor en plausibel og positiv fremtidsvision for ungdommen.