Skip to content

Skoleåret består af i alt 42 uger. I 26 uger er der undervisning efter det almindelige ugeskema. Resten af året bruges til forskellige tema- og projektarbejder, turné og prøveafvikling.

På Ollerup Efterskole har vi mange traditioner, som vi værner om. Nok er vi en ung skole, men vi bygger på mange fine traditioner, som stammer fra både højskolernes og efterskolernes historie. Vi tror på, at det har stor værdi, at der er traditioner som er af betydning og som medvirker til at iscenesætte et skoleår. Vi forfalder aldrig til ligegyldighed, men insisterer på at tilføre alle aktiviteter en værdi, der både har dannende karakter og som samtidig er sjove eller udfordrende og som skaber en god ramme om et tæt familieliv på Ollerup Efterskole.

I løbet af året gennemføres en række arrangementer, koncerter, foredrag etc. – med forskellige kunstnere og uddannelsesinstitutioner. Skolens musikliv præsenteres ved forskellige koncerter på og uden for skolen.

Årsplanen lægges i april-maj måned før skoleåret starter. Indholdet kan variere fra år til år. Her følger en oversigt over aktiviteter, der har været en del af årsplanen i de seneste år.

[wpspoiler name=”Lidt om hverdagen” style=”wpui-blue” closebtn=”Luk for hverdagen…”]

I hverdagen bestræber vi os på at omsætte værdigrundlagets ord i praksis. Med det personlige nærvær som omdrejningspunkt i både samværet og undervisningen skaber vi forudsætningerne for, at vi kan vise tillid, og eleverne kan påtage sig ansvar for sig selv og fællesskabet.

Eleverne har selv ansvaret for at stå op om morgenen. Efter morgenmaden er der morgensamling med fællessang. Såvel formiddag som eftermiddag deles i to undervisningsmoduler, hvor der i pauserne serveres forfriskning.

Efter aftensmaden er der rengøring på skolens områder og derefter stilletime, hvor der læses lektier. Aftenen er ofte til fri disposition. Der kan øves, spilles, snakkes, drikkes te osv.

Ved sengetid går tilsynslærerne rundt og siger godnat.

Eleverne opdeles i kontaktgrupper på 7-9 personer. Hver gruppe har tilknyttet en lærer. En gang om ugen mødes kontaktgrupperne med deres lærer. Her drøftes stort og småt vedrørende skolens hverdag og elevernes personlige trivsel. Efter kontaktgruppemødet er der fællesmøde, hvor emner af fælles interesse på demokratisk vis kan tages op til drøftelse.

Eleverne deltager i det praktiske arbejde omkring madlavning, rengøring og de forskellige pedelopgaver. Hver elev har således én uge i efteråret og én i foråret, hvor de er ude af den almindelige undervisning for at passe det praktiske arbejde[/wpspoiler]