skip to Main Content

Årsskriftet er lang række artikler skrevet af årgangens elever og ansatte ved Ollerup Efterskole. Årsskriftet er bevægende, inspirerende og visionært at læse – og hvis man som gammel elev savner at høre den tale som blev holdt ved afslutningen, eller lige vil gense billeder af lærerne eller kammeraterne, så kan det gøres i årsskriftet. Tag dig god tid når du går igang med et årsskrift – læseoplevelsen er tiden værd.


add_action( 'wp_footer', function() { ?>