skip to Main Content

Ollerup Efterskole er en selvejende institution med egen folkevalgt bestyrelse. Hvert år i april afholdes skolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed og her vælges bestyrelsesmedlemmer. På Ollerup Efterskole værdsætter vi at have en dygtig og kompetent bestyrelse, i og med de også er vigtige sparringspartnere i forhold til efterskolens drift som skolevirksomhed.

Tak for jeres indsats,

De ansatte ved Ollerup Efterskole.

Den siddende bestyrelse udgøres af:

Jesper Vildbrad

Bestyrelsesformand

Medlem af bestyrelsen siden 2018, rektor på Svendborg Gymnasium

Den grundtvig-koldske tradition er en del af min familie. Jeg har selv været højskolelærer og haft to børn på OE. Det giver rigtig god mening at sidde i bestyrelsen som repræsentant for ungdomsuddannelserne; alle OE-elever skal videre på en ungdomsuddannelse, og her kan jeg give input samt være med til at sikre, at eleverne får de relevante og nødvendige kompetencer med sig. Samtidig spiller det lokale gymnasium godt med i det særlige miljø i Ollerup med flere frie skoler.

Dorthe Kirkegaard Nielsen

Næstformand

Medlem af bestyrelsen siden 2018, freelancejournalist.

Både privat og professionelt har jeg stor interesse for uddannelse og dannelse af børn og unge, og mine tre børn har alle haft glæde af den helt særlige danske tradition med frie grundskoler og efterskoler.
Jeg har foreløbig haft to musikelskende børn på OE, og jeg vil gerne gøre mit til, at den her fantastiske skole vedblivende kan udvikle unge mennesker i en blanding af musikalsk udvikling, høj faglighed og fokus på forpligtende fællesskaber.

Flemming Skov Christensen

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2018, finansdirektør i Lactosan A/S.

Jeg blev opfordret af et tidligere mangeårigt medlem af bestyrelsen til at stille op til bestyrelsen, så OE dermed også fremadrettet havde et medlem med økonomisk indsigt og baggrund fra erhvervslivet. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, da jeg gerne vil bidrage med den viden og indsigt, jeg har i blandt andet økonomi, HR og IT.
For mig er det personligt spændende og udviklende at sidde i bestyrelsen med helt andre mennesker og i et helt andet miljø, end det jeg normalt bevæger mig i.

Per Schorling

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2018, direktør i Proces Support A/S

Indtil videre har jeg haft to børn på OE og dermed nydt godt af skolens fantastiske ånd, gode musik og høje faglige niveau. Selvom jeg ikke har nogen pædagogisk faglig baggrund, går jeg meget op i musik, fællesskaber og ambitioner om at skabe unikke kulturer og virksomheder. Med min baggrund fra det private erhvervsliv håber jeg at kunne bidrage med betragtninger på skolens drift og udvikling i forhold til blandt andet skolens identitet, kultur, branding og sunde økonomiske drift.

Jesper Rützou Rosenkilde

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2019, musikskoleleder på Svendborg Musikskole

Jeg sidder med stor glæde i bestyrelsen for OE, fordi jeg – som såvel offentlig som privat person – brænder for at udbrede glæden ved musik på alle planer til flest mulige mennesker.
I Svendborg Musikskole kæmper vi for børn og unges ret til kunstnerisk og kulturel aktivitet, og vores vision ”at skabe hele mennesker gennem musisk og kulturel dannelse og læring” taler direkte ind i værdierne for OE, hvorfor det for mig er et helt naturligt sted at lægge engagement og kræfter.

Britt Stochholm

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2020, seminarielærer på Den frie Lærerskole

Jeg er tidligere efterskolelærer og holder meget af skoleformen, som giver helt særlige rammer for gode og stærke relationer både mellem lærere/elever og eleverne imellem.
Jeg underviser på Den frie Lærerskole og er dermed professionelt optaget af de frie skoler.
Både privat og professionelt holder jeg af det forpligtende fællesskab, frihedstanken og højskolesangbogen.
OE er i konstant pædagogisk udvikling, og dét vil jeg naturligvis gerne være en del af.

Anna Madsen Klingenberg

Elevforeningens repræsentant

Medlem af bestyrelsen siden 2015, sygeplejerske på Rigshospitalet

Jeg er tidligere elev på OE – årgang 2006/2007, og derudover er skolen nærmest en del af min familie. Min morfar var en del af kredsen bag skolen, og han sad også i bestyrelsen i mange år efter skolens åbning i 1997.
Jeg har igennem min tid i bestyrelsen oplevet den udvikling, skolen har været igennem med bygning af koncertsalen og forstanderskifte. Ollerup Efterskole – Sang & Musik er altid i udvikling – og den udvikling nyder jeg at være en del af.

Emil Thirup-Sorknæs

Bestyrelsessuppleant

Medlem af bestyrelsen siden 2019, fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Min far var med til at starte skolen i midten af 1990’erne, og jeg har derfor haft en naturlig tilknytning til stedet siden da. Jeg var selv elev på årgang 2001/2002 og fandt blandt andet min kone der. Ligesom størstedelen af min vennekreds stammer tilbage fra skolen.

Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil gøre, hvad jeg kan for at være med til at sikre, at skolen består mange år endnu med det tårnhøje niveau og de store ambitioner, som har kendetegnet skolen hidtil.

Kirstine Mielcke Grønbæk

Bestyrelsessuppleant

Medlem af bestyrelsen siden 2020, lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Jeg er småforelsket i de frie skoler og er nysgerrig på andre måder at drive skole på og finder det dybt interessant at komme længere ind i maskinrummet her på Ollerup Efterskole – Sang & Musik.

Jeg bliver hvert år rørt og blæst tilbage af Ollerup-elevernes enorme engagement, seriøsitet og hjerte til Demokratifestivalen i Ollerup. Både kor og bandindslagene er en perle og en gave for vores højskoleelever at opleve.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>