skip to Main Content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Ollerup Efterskole er en selvejende institution med egen folkevalgt bestyrelse. Hvert år i april afholdes skolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed og her vælges bestyrelsesmedlemmer. På Ollerup Efterskole værdsætter vi at have en dygtig og kompetent bestyrelse, i og med de også er vigtige sparringspartnere i forhold til efterskolens drift som skolevirksomhed.

Tak for jeres indsats,

De ansatte ved Ollerup Efterskole.

Den siddende bestyrelse udgøres af:

Jesper Vildbrad

Bestyrelsesformand

Jesper Vildbrad, Svendborg
E-mail: jesper.vildbrad@gmail.com
Mobil: 4019 1028
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Den grundtvig-koldske tradition er en del af min familie. Jeg har selv været højskolelærer og haft to børn på OE. Det giver rigtig god mening at sidde i bestyrelsen som repræsentant for ungdomsuddannelserne; alle OE-elever skal videre på en ungdomsuddannelse, og her kan jeg give input samt være med til at sikre, at eleverne får de relevante og nødvendige kompetencer med sig. Samtidig spiller det lokale gymnasium godt med i det særlige miljø i Ollerup med flere frie skoler

Dorthe Kirkgaard Nielsen

Næstformand

Dorthe Kirkgaard Nielsen, Svendborg
Freelancejournalist
E-mail: don@donn.dk
Mobil: 2215 8788
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Både privat og professionelt har jeg stor interesse for uddannelse og dannelse af børn og unge, og mine tre børn har alle haft glæde af den helt særlige danske tradition med frie grundskoler og efterskoler. Jeg har foreløbig haft to  usikelskende børn på OE, og jeg vil gerne gøre mit til, at den her fantastiske skole vedblivende kan udvikle unge mennesker i en blanding af musikalsk udvikling, høj faglighed og fokus på forpligtende fællesskaber.

Flemming Skov Christensen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Skov Christensen, Svendborg
Finansdirektør i Lactosan A/S
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Jeg blev opfordret af et tidligere mangeårigt medlem af bbestyrelsen til at stille op til bestyrelsen, så OE dermed også fremadrettet havde et medlem med økonomisk indsigt og baggrund fra erhvervslivet. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, da jeg gerne vil bidrage med den viden og indsigt, jeg har i blandt andet økonomi, HR og IT. For mig er det personligt spændende og udviklende at sidde i bestyrelsen med helt andre mennesker og i et helt andet miljø, end det jeg normalt bevæger mig
i.

Britt Stochholm

Bestyrelsesmedlem

Britt Stochholm, Ollerup
Seminarielærer på Den frie Lærerskole
Medlem af bestyrelsen siden 2020

Jeg er tidligere efterskolelærer og holder meget af skoleformen, som giver helt særlige rammer for gode og stærke relationer både mellem lærere/elever og eleverne imellem. Jeg underviser på Den frie Lærerskole og er dermed professionelt optaget af de frie skoler. Både privat og professionelt holder jeg af det forpligtende fællesskab, frihedstanken og højskolesangbogen. OE er i konstant pædagogisk udvikling, og dét vil jeg naturligvis gerne være en del af.

Emil Thirup-Sorknæs

Bestyrelsesmedlem

Emil Thirup-Sorknæs, Svendborg
Fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Medlem af bestyrelsen siden 2019

Min far var med til at starte skolen i midten af 1990’erne, og jeg har derfor haft en naturlig tilknytning til stedet siden da. Jeg var selv elev på årgang 2001/2002 og fandt blandt andet min kone der. Ligesom størstedelen af min vennekreds stammer tilbage fra skolen. Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil gøre, hvad jeg kan for at være med til at sikre, at skolen består mange år endnu med det tårnhøje niveau og de store ambitioner, som har kendetegnet skolen hidtil.

Sebastian Kirkgaard Nielsen

Elevforeningens repræsentant

Sebastian Kirkgaard Nielsen, København
Medlem af bestyrelsen siden 2022

Trine Lund Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Ole Caspersen

Bestyrelsesmedlem

Elisabeth Snogdahl Fahlgren

Bestyrelsessuppleant

Elisabeth Snogdahl Fahlgren
Medlem af bestyrelsen siden 2022

add_action( 'wp_footer', function() { ?>