Skip to content

Ollerup Efterskole er en selvejende institution med egen folkevalgt bestyrelse. Hvert år i april afholdes skolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed og her vælges bestyrelsesmedlemmer. På Ollerup Efterskole værdsætter vi at have en dygtig og kompetent bestyrelse, i og med de også er vigtige sparringspartnere i forhold til efterskolens drift som skolevirksomhed.

Tak for jeres indsats,

De ansatte ved Ollerup Efterskole.

Den siddende bestyrelse udgøres af:

Jesper Vildbrad

Bestyrelsesformand

Jesper Vildbrad, Svendborg
Tidligere rektor på Svendborg Gymnasium
E-mail: jesper.vildbrad@gmail.com
Mobil: 4019 1028
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Den grundtvig-koldske tradition er en del af min familie. Jeg har selv været højskolelærer og haft to børn på OE. Det giver rigtig god mening at sidde i bestyrelsen som repræsentant for ungdomsuddannelserne; alle OE-elever skal videre på en ungdomsuddannelse, og her kan jeg give input samt være med til at sikre, at eleverne får de relevante og nødvendige kompetencer med sig. Samtidig spiller det lokale gymnasium godt med i det særlige miljø i Ollerup med flere frie skoler

Dorthe Kirkgaard Nielsen

Næstformand

Dorthe Kirkgaard Nielsen, Svendborg
Freelancejournalist
E-mail: don@donn.dk
Mobil: 2215 8788
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Både privat og professionelt har jeg stor interesse for uddannelse og dannelse af børn og unge, og mine tre børn har alle haft glæde af den helt særlige danske tradition med frie grundskoler og efterskoler. Alle mine tre musikelskende børn har gået på OE, og jeg vil gerne gøre mit til, at den her fantastiske skole vedblivende kan udvikle unge mennesker i en blanding af musikalsk udvikling, høj faglighed og fokus på forpligtende fællesskaber.

Flemming Skov Christensen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Skov Christensen, Svendborg
Finansdirektør i Lactosan A/S
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Jeg blev opfordret af et tidligere mangeårigt medlem af bestyrelsen til at stille op til bestyrelsen, så OE dermed også fremadrettet havde et medlem med økonomisk indsigt og baggrund fra erhvervslivet. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, da jeg gerne vil bidrage med den viden og indsigt, jeg har i blandt andet økonomi, HR og IT. For mig er det personligt spændende og udviklende at sidde i bestyrelsen med helt andre mennesker og i et helt andet miljø, end det jeg normalt bevæger mig
i.

Britt Stochholm

Bestyrelsesmedlem

Britt Stochholm, Ollerup
Seminarielærer på Den frie Lærerskole
Medlem af bestyrelsen siden 2020

Jeg er tidligere efterskolelærer og holder meget af skoleformen, som giver helt særlige rammer for gode og stærke relationer både mellem lærere/elever og eleverne imellem. Jeg underviser på Den frie Lærerskole og er dermed professionelt optaget af de frie skoler. Både privat og professionelt holder jeg af det forpligtende fællesskab, frihedstanken og højskolesangbogen. OE er i konstant pædagogisk udvikling, og dét vil jeg naturligvis gerne være en del af.

Emil Thirup-Sorknæs

Bestyrelsesmedlem

Emil Thirup-Sorknæs, Svendborg
Fuldmægtig i Uddannelses- og forskningsstyrelsen.
Medlem af bestyrelsen siden 2019

Min far var med til at starte skolen i midten af 1990’erne, og jeg har derfor haft en naturlig tilknytning til stedet siden da. Jeg var selv elev på årgang 2001/2002 og fandt blandt andet min kone der. Ligesom størstedelen af min vennekreds stammer tilbage fra skolen. Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil gøre, hvad jeg kan for at være med til at sikre, at skolen består mange år endnu med det tårnhøje niveau og de store ambitioner, som har kendetegnet skolen hidtil.

Sebastian Kirkgaard Nielsen

Elevforeningens repræsentant

Sebastian Kirkgaard Nielsen, Odense
Historiestuderende på Syddansk Universitet

Medlem af bestyrelsen siden 2022

Jeg gik på OE på årgang 2017/2018 og kastede mig bagefter ind i Elevforeningen, først som årgangsrepræsentant, senere som formand. Min formandstid synger nu på sidste vers, da jeg har besluttet at blive gammelsmølf i stedet og give den stol videre til yngre kræfter. Nu varetager jeg så Elevforeningens sæde i skolebestyrelsen og agerer mellemmand mellem de gamle elever og skolen selv. For det er vigtigt for skolen at høre dem, der selv har været igennem.

Trine Lund Sørensen

Bestyrelsessuppleant

Trine Lund Sørensen, Rudkøbing
Komponist, sangskriver, korleder

Medlem af bestyrelsen siden 2023

Jeg var elev på OE i 1997/1998 og forælder på skolen i 2022/2023. Jeg holder rigtig meget af skolen, af den grundtvig-koldske skoletradition og af musik og pædagogik, som jeg også beskæftiger mig med professionelt. Jeg har arbejdet som efterskolelærer i Humble og har også erfaring med bestyrelsesarbejde fra Kassebølle Friskole. Jeg arbejder med musikpædagogisk udvikling inden for sammenspil, kor, fællessang og morgensang.

Ole Caspersen

Bestyrelsesmedlem

Ole Caspersen, Svendborg

Musikskoleleder på Svendborg Musikskole

Medlem af bestyrelsen siden 2023

Som tidligere timelærer på OE og nu musikskoleleder i Svendborg er det helt naturligt for mig at sidde i bestyrelsen på OE. At være med til den videre udvikling af OE og de muligheder for dannelse, som et efterskoleophold kan give, glæder jeg mig over at kunne yde mit bidrag til. Jeg har stor respekt for det arbejde, som udføres på OE, og ud over musikken er det særligt trivslen hos de unge mennesker og det forpligtende fællesskab som har min store interesse.

Elisabeth Snogdahl Fahlgren

Bestyrelsessuppleant

Elisabeth Snogdahl Fahlgren, Ollerup
Bachelor i uddannelsesvidenskab og underviser

Medlem af bestyrelsen siden 2022

Jeg har selv gået på friskole og efterskole og sidenhen undervist på både efterskole og højskole. Mit hjerte brænder for den grundtvig-koldske livsanskuelse, og i kombination med min bachelor i uddannelsesvidenskab har jeg stor interesse og et alsidigt blik på, hvordan dannelse udfoldes i det danske uddannelsessystem. Jeg bor i Ollerup med min mand og 3 børn, hvilket gør det yderligere interessant at få indblik i og bidrage til bestyrelsesarbejdet på OE.