skip to Main Content

Ollerup Efterskoles bestyrelse

Ollerup Efterskole er en selvejende institution med egen folkevalgt bestyrelse. Hvert år i april afholdes skolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed og her vælges bestyrelsesmedlemmer. På Ollerup Efterskole værdsætter vi at have en dygtig og kompetent bestyrelse, i og med de også er vigtige sparringspartnere i forhold til efterskolens drift som skolevirksomhed.

Den siddende bestyrelse udgøres af:

Jesper Vildbrad
Formand

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Næstformand

Anna Klingenberg
Elevforeningsrepræsentant og sekretær

Meta Larsen
Bestyrelsesmedlem

Per Schorling
Bestyrelsesmedlem

Flemming Skov Christensen
Bestyrelsesmedlem

Emil Sorknæs
Bestyrelsesmedlem, suppleant

Kim Christiansen 
Bestyrelsesmedlem, suppleant

Jesper Rützou Rosenkilde
Bestyrelsesmedlem

 

Tak for jeres indsats,

De ansatte ved Ollerup Efterskole.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>