skip to Main Content

Vi har på OE indgået en aftale med “Frank A Busser” om en busordning for skolens elever. Info vedrørende busordningens finder du i nedenstående PDF. Har du spørgsmål, så ring til skolens kontor på 62 24 24 19.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>