skip to Main Content
Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00 – p.g.a. Covid-19 skal man tilmelde sig på mail@ollemus.dkDagsorden klik her

Vi har på OE indgået en aftale med “Frank A Busser” om en busordning for skolens elever. Info vedrørende busordningens finder du i nedenstående PDF. Har du spørgsmål, så ring til skolens kontor på 62 24 24 19.