skip to Main Content

Cambridge

Cambridge engelsk på Ollerup Efterskole

Fra skoleåret 2013-2014 det muligt, som en tilføjelse til FS10 (Folkeskolens afgangsprøve i engelsk i 10. klasse), at tage en engelsk-eksamen i Cambridge engelsk.

Det vil give dig som elev en ny tilgang til sproget. Du skal forvente at tale udelukkende engelsk i timerne, og vi forventer, at du arbejder intensivt med materialerne.

Formålet med Cambridge-undervisningen er en markant udvidelse af dit ordforråd og træning af din evne til at tilegne dig information i f.eks. køreplaner, aviser, reklamer, statistikker og brugsanvisninger.

Du kan altså vælge Cambridge engelsk, hvis du har lyst og mod til at:

  • udvide dit engelske ordforråd markant og blive bedre til at kommunikere på engelsk
  • træne din forståelse af det talte sprog og søge vigtig information i aktuelle avisartikler og andre autentiske tekster
  • tale udelukkende engelsk i timerne også i grammatikundervisningen
  • skrive forskelligartede tekster (formelt og uformelt) afhængigt af modtager
  • arbejde intensivt med engelsk og have et internationalt anerkendt bevis på, at du mestrer sproget
  • stifte bekendtskab med og afprøve en international eksamenstype

Vælger du Cambridge-engelsk, går du til eksamen både i folkeskolens 10.-klasse-prøve og til Cambridge-eksamen. Selve eksamensopgaven kommer fra University of Cambridge i England, og både den mundtlige prøve (optages digitalt) og den skriftlige prøve rettes i Cambridge.

En kombination af 10. klasses-engelsk og Cambridge-engelsk

Undervisningen i Cambridge færdigheder kombineres med den almindelige undervisning, der forbereder eleven til Folkeskolens 10. klasses prøve. Eleverne vil derfor både møde Cambridge materialer og de velkendte noveller, essays og lignende som du kender det fra 9. klasse.

Elever der vælger Cambridge engelsk på Ollerup Efterskole modtager en ekstra lektion i engelsk hver uge. Da engelskfaget således fylder mere i skemaet end normalt, kan det få betydning ofr valg af valgfag.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne udvikler evnen til at udtrykke sig klart og præcist og dermed anvender sproget på et højt niveau. Vi vægter også undervisning i skriftlighed – heriblandt at kunne målrette sit sprog til en formel eller uformel modtager som f.eks. offentlige institutioner.

Cambridge engelsk er et helårsfag og prisen er 750 kr. i udgift til prøven/vurdering af prøven i England.

Cambridge prøven

Prøven i Cambridge engelsk er anderledes end den danske og består af læse-, lytte- og skriveøvelser uden anvendelse af hjælpemidler. Derudover afholdes en mundtlig eksamen.

Prøverne bliver rettet og vurderet i England, hvilket betyder, at resultaterne og eksamensbeviserne først foreligger i august.

Mere om Cambridge engelsk IGCSE systemet

Det Cambridge system, som vi har valgt på Ollerup Efterskole, hedder IGCSE og anerkendes af arbejdsgivere over hele verden. Det giver adgang til mere end 800 uddannelsesinstitutioner i 150 lande verden over. IGCSE har præcis den samme værdi som den engelske eksamen GCSE når det gælder adgang til højere læreanstalter og arbejdspladser i England:

  • IGCSE er sammenlignelig med den engelske O-level eksamen
  • IGCSE har et særdeles godt renommé på de internationale skoler rundt om i verden
  • En god karakter (C eller derover) i ’English as a Second Language’ giver adgang til næsten alle universiteter i England og mange i USA, Canada og Australien, som bevis på, at eleven har tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne følge undervisningen det pågældende sted.

Klik her for at læse mere om IGSCE

Klik her for at læse den engelske forældreguide fra Cambridge University

Hvor svær er Cambridge prøven? Klik her for at se et eksempel på den skriftlige prøve. 

Hvor svær er Cambridge prøven? Klik her for at se et eksempel på den mundtlige prøve.