Skip to content

  • International godkendt eksamen
  • Få et højere engelskniveau
  • Udvid dine skriftlige og sproglige kompetencer

På OE har du både et obligatorisk musikvalgfag og så har du mulighed for at få to valgfag mere. Valgfagene ændres fra år til år, men vi prøver at lave et bredt udbud af valgfag som rammer de fleste. Dit valgfag er én gang om ugen og du kan vælge nye valgfag til jul.

Eleverne om OEC / Cambridge

Cambridge

OE Cambridge

Cambridge engelsk på Ollerup Efterskole

På Ollerup Efterskole er det muligt at tage en engelsk-eksamen i Cambridge engelsk. Her møder du sværere engelsk-materialer i et højere tempo og en forventning om, at du kan arbejde på engelsk med alt fra grammatik til forståelse og bearbejdning af svære tekster. 

Formålet med Cambridge-undervisningen er en markant udvidelse af dit ordforråd og træning af din evne til at tilegne dig information i fx avisartikler,  reklamer, statistikker, brugsanvisninger, ligesom vi naturligvis arbejder med dokumentarer, noveller, digte, spoken word, TED-talks, film og meget andet.  

Du kan altså vælge Cambridge engelsk, hvis du har lyst og mod til at:

  • udvide dit engelske ordforråd markant og blive bedre til at kommunikere på engelsk
  • træne din forståelse af det talte sprog og søge vigtig information i aktuelle avisartikler og andre autentiske tekster
  • tale udelukkende engelsk i timerne også i grammatikundervisningen
  • skrive forskelligartede tekster (formelt og uformelt) afhængigt af modtager
  • arbejde intensivt med engelsk og have et internationalt anerkendt bevis på, at du mestrer sproget
  • stifte bekendtskab med og afprøve en international eksamenstype

Vælger du Cambridge-engelsk går du til den internationalt anerkendte eksamen, som kommer fra University of Cambridge i England. Både den mundtlige prøve (optages digitalt) og den skriftlige prøve rettes i Cambridge, UK.

Kombination

Undervisningen i Cambridge færdigheder kombineres med den almindelige undervisning i engelsk: du får hermed to moduler engelsk om ugen i efterårssemestret og tre moduler (hvoraf ét er 100% målrettet UK Cambridge prøven) i forårssemestret. Da engelskfaget således fylder mere i skemaet end normalt, kan det få betydning for valg af valgfag i foråret.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne udvikler evnen til at udtrykke sig klart og præcist og dermed anvender sproget på et højt niveau. Vi vægter også undervisning i skriftlighed – heriblandt at kunne målrette sit sprog til en formel eller uformel modtager som f.eks. offentlige institutioner.

Cambridge engelsk er et helårsfag og prisen er 900 kr. i udgift til prøven/vurdering af prøven i England.

Cambridge prøven

Prøven i Cambridge engelsk er anderledes end den danske og består af læse-, lytte- og skriveøvelser uden anvendelse af hjælpemidler. Derudover afholdes en mundtlig eksamen.

Prøverne bliver rettet og vurderet i England, hvilket betyder, at resultaterne og eksamensbeviserne først foreligger i august.

I dybden om Cambridge engelsk IGCSE systemet

Det Cambridge system, som vi har valgt på Ollerup Efterskole hedder IGCSE og anerkendes af arbejdsgivere over hele verden. Det giver adgang til mere end 800 uddannelsesinstitutioner i 150 lande verden over. IGCSE har præcis den samme værdi som den engelske eksamen GCSE, når det gælder adgang til højere læreanstalter og arbejdspladser i England:

IGCSE er sammenlignelig med den engelske O-level eksamen

IGCSE har et særdeles godt renommé på de internationale skoler rundt om i verden

En god karakter (C eller derover) i ’English as a Second Language’ giver adgang til næsten alle universiteter i England og mange i USA, Canada, New Zealand og Australien som bevis på, at eleven har tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne følge undervisningen det pågældende sted.

Klik her for at læse mere om Cambridge på IGSCE

Klik her for at læse den engelske forældreguide fra Cambridge University

Hvor svær er Cambridge prøven? Klik her for at se et eksempel på den skriftlige prøve. 

Hvor svær er Cambridge prøven? Klik her for at se et eksempel på den mundtlige prøve. 

add_action( 'wp_footer', function() { ?> window.wpbCustomElement = 1;