Skip to content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

 

 Ugeskema- Ollerup Efterskole 2012 – 2013 pr. 3. juni
Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
TA  PS AE  BA AH  MJ JS  IO  BFH  RK 
08.00 – 08.25Morgensamling

JV

08.00 – 08.25morgensamling musiklærere 08.00 – 09. 30Tysk AH

Fysik/Kemi MJ

C Matematik BFH

Dansk BA

E – Dansk IO

08.00 – 08.25Morgensamling JV /  IO

 

 

08.00 – 08.25Morgensamling JV
8.35 – 10.05Dansk KL

Matematik PS

Dansk TA

Matematik NHJ

E Samf RK

8.35 – 10.05Dansk KL

Dansk AK

Fysik/Kemi BFH

Dansk BA

E Matematik TL

 

09.50 – 11.20Fysik/Kemi BFH

Dansk AK

Engelsk BA

Engelsk TA

E Engelsk MJ

 

8.35 – 10.05Matematik BFH

Tysk AH

Engelsk BA

Fysik/Kemi MJ

Dansk IO

8.35 – 10.05Tysk AH

B Matematik PS

C  Matematik BFH

D Fransk AK

Tysk/Fransk RK/AK

10.30 – 12.00Engelsk AK

Engelsk KL

Tysk RK

Engelsk TA

Geografi/Biologi TL

 

10.30 – 12.00Matematik BFH

Engelsk KL

Dansk TA

Fransk AK

Tysk/Fransk RK/AK

 

11.25 – 12.10Fortælletime JV / IO

 

Mødetid

10.30 – 12.00Sammenspil 8 AE

Sammenspil 6 SK

Sammenspil 7 JS

Sammenspil 4 BK

Yoga/afspænding AH

Naturvidenskab MJ

10.3 0 – 12.00Engelsk AK

Tysk AH

Tysk RK

Matematik NHJ

Engelsk MJ

12.05 – 13.00Middag 12.05 – 13.00Middag 12.15 – 13.05Middag 12.05 – 13.00Middag 12.05 – 13.00Middag
13.00 – 13.45Musikteori

ABK JS SK UK

13.00 – 13.45Musikteori

AE BK JS SK UK

13.00  – 14.35Rengøring og

Medarbejdermøde

13.00 – 15.00Fysik TL

Håndarbejde IO

Håndværk BFH

Billedkunst AH

Foto UK 90 min

Musikmageriet AE 90 m

Valgkor BK 90 min.

 

13.00– 14.30Dansk KL

Dansk AK

Dansk TA

Dansk BA

Dansk  IO

13.55 – 15.25Matematik TL

Sammensp.2 AE

Sammenspil 11  BK

Sammenspil 10 UK

PC musik JS

Kampagnen AK

13.55– 15.25Sammensp.3 UKSammenspil 5  JS

Verden i dag RK

Kulturredaktionen BA  Studie AE 90 min

Rollespil TL

14.35 – 15.05Fællesmøde
15.05 – 15.50Rengøringstjek og kontaktgruppemøde 14.45– 15.30Fællessang JV  IO
Eftermiddagspause Eftermiddagspause Eftermiddagspause Eftermiddagspause Eftermiddagspause
15.45 – 17.15Fælles Idræt

AK TL AH PS KL

15.45– 17.15Hist./Krist. IO

Sammenspil 1 SK

Sammenspil 9 JS

Idræt TA

Valgkor UK

Studie AE

16.10 – 17.30Tematime 15.30 – 17.30Fælleskor UK BK 

 

 

 

 

17.30 – 19.30Områderengøring, aftensmad og stilletime 17.30 – 19.30Områderengøring, aftensmad og stilletime 17.30– 19.30Områderengøring, aftensmad og stilletime 17.30 – 19.30Områderengøring, aftensmad og stilletime
AftentilsynRK AK  KL  TL AftentilsynIO  UK  JS SK AftentilsynBA  TA BFH  MJ AftentilsynAH BK  AE
Instrumentallærere  InstrumentallærereHJ InstrumentallærereIF InstrumentallærereNR CO InstrumentallærereBG
Operaen Fermaten C Fugaen Codaen Kadencen

 

add_action( 'wp_footer', function() { ?>