Skip to content

Drama figurerer på skemaet én gang om ugen med tre lektioner – 135 min. hver gang.

I drama arbejdes med at turde indleve sig i en rolle, som derefter præsenteres i et “skuespil”. Der arbejdes endvidere med koncentration, tillid, improvisationer, kropsholdninger og det non-verbale teater (mimeteater/gadeteater…) Ud fra et givet tema laves et stykke, der kan vises for et publikum.

Målet for dramaundervisningen er:

 • at eleverne skal lære kroppens og sprogets varierede udtryksmuligheder
 • at eleverne skal styrke deres fantasi og kreativitet omkring teaterverdenens udtryksmåder
 • at eleverne oplever og styrker deres egen personlighed gennem et bevidst arbejde med typer, roller og miljøer
 • at eleverne opnår sikkerhed i at stå frem og præsentere sig selv som en anden person.

 

 

KLADDE

På Ollerup Efterskole tilbyder vi en række forskellige former for undervisning. Ud over boglige fag, musik fag og fælles fag udbyder vi også en række valgfag for et halvt år ved skoleårets begyndelse og igen efter jul. Fagene kan variere fra år til år, idet vi lægger vægt på hvert år at tilbyde det, som skolens lærere er rigtigt gode til.

Eleverne i 10. kl. skal i hvert semester vælge 2-5 valgfag. Elever i 9. kl. vælger i hvert semester 1 eller 2 valgfag.

Valgfagene udbyder indenfor:

(klik på titlerne for at læse mere om fagene)

Musikfag:

[wptabs style=”wpui-alma” effect=”slide” mode=”horizontal”] [wptabtitle] Rytmisk kor[/wptabtitle] [wptabcontent]

Du har mulighed for at vælge ekstra rytmisk kor. Koret står på skemaet én gang om ugen med 90 min. hver gang. Repertoiret spænder bredt, fra world, afro, gospel over samisk kor til rock og pop.

Målsætningen for det rytmiske kor er:
• at opleve glæden ved at deltage i korsang
• at give en oplevelse med og et kendskab til din sangstemme
• at lære om almene sangteknikker som vejrtrækning, afspænding, støtte,
• artikulation og koncentration
• at opbygge et musikalsk fællesskab mellem sangerne
• at give et kendskab til forskellige stilarter indenfor vokalmusikken samt opbygge
• et repertoire og give koncerter.

[/wptabcontent] [wptabtitle] Musikmageri[/wptabtitle] [wptabcontent]Musikmageri Musikmageri er et forum for dig der har lyst til at arbejde med dine egne kompositioner. Vi komponerer og arbejder med at arrangere musikken – både på begynderniveau, men også for erfarne musikmagere. I det fælles forum præsenterer vi musikken for hinanden. Vi lytter til hinanden og kommenterer for bagefter at give gode ideer til hvorledes sangen kan udvikle sig. Det er tanken, at hver enkelt får god inspiration udi kunsten at skrive sange! [/wptabcontent] [wptabtitle] PC-Musik og studie[/wptabtitle] [wptabcontent]I dette fag arbejder du med musik, både på computer og i skolens studie. Du optager musik, arbejder med at mikse, skriver noder og laver musik på computeren. Der bliver taget udgangspunkt både i skolens software, men også det du selv har. Vi arbejder også med gratis programmer fra nettet. Målet er at få forståelse for de mange spændende muligheder i den digitale musikverden. [/wptabcontent] [wptabtitle] Valgkor[/wptabtitle] [wptabcontent]For de elever, der ikke kan få nok af at synge i kor, har Ollerup Efterskole to valgkor. Vi byder på såvel et klassisk og et rytmisk valgkor. Begge består af 15-20 piger og drenge. Da der er tale om mindre kor (end det obligatoriske Fælleskor) er der ikke så mange sangere på hver stemme. Derfor arbejder vi med at udvikle din stemme, så den bliver mere sikker. Det rytmiske valgkor synger alt fra gospel til nyere pop- og rockmusik gerne med beatbox. Det klassiske valgkor har et repertoire, der strækker sig fra musicalsange til store klassiske værker. Det klassiske valgkor vægter smuk musik med lange linjer. Valgkoret vælges for et halvt år af gangen og afsluttes med en lille koncert. [/wptabcontent] [/wptabs] [wptabs style=”wpui-alma” effect=”fade” mode=”horizontal”] [wptabtitle] Foto[/wptabtitle] [wptabcontent]Verden er lige rundt om os. Vi kan iscenesætte den eller tage et lille udsnit af virkeligheden eller gengive helt neutralt. Et godt foto kan fastholde en stemning, en følelse eller et øjeblik – for evig tid. På fotoholdet tager vi billeder. Mange billeder. Vi lærer gennem opgaver og teori, vi skærper og udvikler nysgerrigheden og interessen for digital fotografering. Hvad kendetegner et godt billede? Vi skal bl.a. arbejde med billedkomposition, portræt- og gruppefotos (med og uden brug af lamper og blitz). Når billedet er taget, skal det behandles i et billedbehandlingsprogram (Picasa) og optimeres. Herefter skal vi arbejde med filstørelser, deling på nettet og/eller udskrivning. Nogle billeder lægger vi billederne på skolens hjemmeside. Det er vigtigt at lære kameraets muligheder at kende, det være sig valg af blænde, lukkertid, ISO, dybdeskarphed samt fastfrysning af bevægelser – alt sammen for at kunne tage gode billeder. Faget kommer også ind på lysmåling, herunder brug af flash og en gennemgang af lys og farvelære. [/wptabcontent]

 

[/wptabs]

Kreative fag:

[tabset tab1=”Drama” tab2=”Billedkunst” tab3=”Rollespil”][tab] Drama figurerer på skemaet én gang om ugen med tre lektioner – 135 min. hver gang.

I drama arbejdes med at turde indleve sig i en rolle, som derefter præsenteres i et “skuespil”. Der arbejdes endvidere med koncentration, tillid, improvisationer, kropsholdninger og det non-verbale teater (mimeteater/gadeteater…) Ud fra et givet tema laves et stykke, der kan vises for et publikum.

Målet for dramaundervisningen er:

 • at eleverne skal lære kroppens og sprogets varierede udtryksmuligheder
 • at eleverne skal styrke deres fantasi og kreativitet omkring teaterverdenens udtryksmåder
 • at eleverne oplever og styrker deres egen personlighed gennem et bevidst arbejde med typer, roller og miljøer
 • at eleverne opnår sikkerhed i at stå frem og præsentere sig selv som en anden person.
[/tab][tab] Billedkunst figurerer på skemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. hver gang.

I hverdagen omgiver vi os med kunst i alle former, farver og materialer lige fra lyd og lys til skulpturer i fast form, samt usynlige og urørlige kunstværker.

Her arbejder vi med det der kan ses og røres. Forskellige former for todimentionelle billeder; maleri og tegning, grafik og plakatteknikker, samt tredimentionelle skulpturer i materialer som f.eks. ler, gasbeton, gips og metal. Store fællesprojekter hvor vi laver udsmykning til skolen er en oplagt mulighed.

Målet for billedkunstundervisningen er:

 • at eleverne oplever, at man også gennem tegning, maling, modellering og skulpturering kan formidle et budskab eller udtrykke følelser og stemninger
 • at vække elevernes interesse og skabe grobund for, at de kan udvikle et nyt selvstændigt og personligt udtryksmiddel
 • at eleverne får indsigt i den æstetiske, kulturelle og historiske side af fagområdet, så eleverne oplever den sammenhæng, der er mellem kultur, samfund, person og kunst
 • at eleverne bliver fortrolige med et eller flere af fagets håndværksmæssige eller kunstneriske udtryksmidler.
[/tab][tab] Tab 3 content… [/tab] [/tabset]

Håndværksfag:

[tabset tab1=”Håndarbejde” tab2=”Brugskunst”][tab] Håndarbejde figurerer på ugeskemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. Her har man mulighed for at fordybe sig i flere forskellige teknikker. Vi tager udgangspunkt i overskuelige produkter og vægter kvalitet og færdiggørelse. Målet er at gøre elevernes egne idéer til stoflig virkelighed.

Formålet med håndarbejde er:

 • at give eleverne oplevelse af tekstilt arbejde som en kreativ, tryghedsskabende og social beskæftigelse, som i generationer har skabt samhørighed og fællesskab i mange samfund over hele verden
 • at give eleverne redskaber og teknikker til at kunne udføre nogle af hendes/hans tekstile ”drømme”
 • at give eleverne glæde ved selv at formgive og udføre egne ideer under hensyntagen til hans/hendes håndværksmæssige udgangspunkt
 • at gøre eleverne opmærksom på faget som såvel et brugshåndværk som et kunsthåndværk
 • at give eleverne indblik i materialers muligheder og begrænsninger
 • at understrege overfor eleverne, at ”Ting tager tid”
 • at gøre håndarbejdslokalet til et lokale, hvor alle skolens elever føler sig hjemme og naturligt henvender sig.
[/tab][tab]Brugskunst figurerer på ugeskemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. Den centrale sætning her er; Du skal skabe unikke ting der samtidig har en praktisk funktion.

Med afsæt i både gamle og nyere håndværk, arbejder vi f.eks. med forskellige teknikker i ler til at lave unikke tallerkner, kopper, fade, skåle, vaser m.m. Vi laver skakplader med mosaikker og brikker i keramik eller fedtsten. Vi lærer at smykker er noget man laver selv og at de er mindst lige så smukke som dem man køber, at filtede uldhjemmesko fra Brugskunst holder fødderne varme og glæder bedstefar juleaften, at man ved hjælp af ståltråd kan lave kunstfærdige opsatser til frugt, lys, blyanter m.m. og sidst men ikke mindst; at kvaliteten er at foretrække frem for kvantiteten!

Målet med undervisning i brugskunst er:

 • at videregive viden om gamle og nye håndværk, husflid og kunstretninger.
 • at eleverne får en oplevelse af at kunne skabe unikke brugsgenstande
 • at eleverne lærer at sætte pris på kvalitet frem for kvantitet
 • at udvikle kreativitet i tanke og handling
 • at eleverne får kendskab til et eller flere af de håndværksmæssige teknikker samt brugen af materialer
[/tab][tab] Tab 3 content… [/tab] [/tabset]

Mediefag:

[tabset tab1=”Skoleblad” tab2=”Årsvideo” tab3=”Foto”][tab]Skoleblad figurerer på ugeskemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. Holdet beskæftiger sig med at orientere elever, forældre, skolekreds, lærere og andre interesserede om, hvad der rører sig på Ollerup Efterskole. Der benyttes moderne informationsteknologi, og produktet kan ses på skolens computere, på internettet samt som almindeligt papirskoleblad. Det sker også, at der bliver tid til at dygtiggøre sig på maskinerne på anden måde.

Målet for Skoleblad-undervisningen er:

 • at give eleverne viden om moderne kommunikation
 • at sætte eleverne i stand til at vurdere forskellige mediers virkemidler og teknikker, samt hvad forholdet mellem afsender og modtager betyder for en given produktion
 • at få eleverne til at gøre æstetiske overvejelser som en naturlig del af arbejdet med kommunikation
 • at bibringe eleverne færdighed og sikkerhed i brugen af redskaberne til den moderne kommunikation – herunder især computere og dertil hørende isenkram.
[/tab][tab]Et år på efterskole går hurtigt og sætter mange spor. Det er eleverne på Årsvideoholdets opgave at indfange de oplevelser og følelser der ruller gennem eleverne og skole året igennem. De skal opfanges og gengivelsen, planlægges og ordnes, fastholdes og redigeres. Hele arbejdes skulle gerne munde ud i en video/DVDfilm som alle elever kan tage med sig hjem efter endt ophold, som minde om året det gik. Vi arbejder udelukkende med digitalt optagelses- og redigeringsudstyr.

Målet for årsvideoundervisningen er:

 • at udvikle elevernes evner til og muligheder for at udtrykke sig selvstændigt og kreativt i billed- og/eller lydmedier – f.eks. video, lyd/dias og hørespil
 • at eleverne opdager og lærer at udnytte deres ubevidste ressourcer og erfaringer fra medieverdenen
 • at eleverne bliver bevidste forbrugere (lyttere og seere) af auditive og visuelle medier.
[/tab][tab]Foto
Verden er lige rundt om os. Vi kan iscenesætte den eller tage et lille udsnit af virkeligheden eller gengive helt neutralt. Et godt foto kan fastholde en stemning, en følelse eller et øjeblik – for evig tid.På fotoholdet tager vi billeder. Mange billeder. Vi lærer gennem opgaver og teori, vi skærper og udvikler nysgerrigheden og interessen for digital fotografering.

Hvad kendetegner et godt billede? Vi skal bl.a. arbejde med billedkomposition, portræt- og gruppefotos (med og uden brug af lamper og blitz).

Når billedet er taget, skal det behandles i et billedbehandlingsprogram (Picasa) og optimeres. Herefter skal vi arbejde med filstørelser, deling på nettet og/eller udskrivning. Nogle billeder lægger vi billederne på skolens hjemmeside.

Det er vigtigt at lære kameraets muligheder at kende, det være sig valg af blænde, lukkertid, ISO, dybdeskarphed samt fastfrysning af bevægelser – alt sammen for at kunne tage gode billeder.

Faget kommer også ind på lysmåling, herunder brug af flash og en gennemgang af lys og farvelære.[/tab]

[/tabset]

Humanistiske fag:

[tabset tab1=”Filosofi” tab2=”Psykologi” tab3=”Verden i dag”][tab] Filosofi figurerer på ugeskemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. Faget er at undre sig – at stille spørgsmål til forhold og tanker, som vi sædvanligvis tager for givet.

Der er mulighed for at lære noget om de gamle, græske filosoffer og om nogle af nutidens og måske opdage en filosof i én selv. Alle emner og tidens små og store problemer kan debatteres.

Målet med undervisningen er:

 • at eleverne opnår en overordnet indsigt i nogle af livets store og små sammenhænge
 • at eleverne gør sig tanker om holdninger, mennesker, samfund og livsværdier
 • at eleverne oplever timerne som et forum med tid til samtale og refleksioner
 • at skærpe elevernes opmærksomhed om deres egen livsforståelse, så de oplever sig selv som spørgende, undrende og undersøgende og dermed ikke altid resultatsøgende, hvilket skal gøre dem til bedre debattører.
[/tab][tab]Psykologi figurerer på ugeskemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. Ved hjælp af teorier, små øvelser og diskussioner har man mulighed for at tilegne sig redskaber og derved blive klogere på sig selv og hinanden. Der arbejdes med handlemønstre, roller og reaktioner.

Udgangspunktet kan være en snak om opdragelse, erfaringer, kultur og samfund.

Målet med psykologiundervisningen er:

 • at eleverne får indsigt i udviklingsteorier og –processer
 • at eleverne bliver bevidste om egne og andres handlemønstre og reaktioner, så de kan tilegne sig redskaber og teknikker til fremme af deres egen personlige udvikling
 • at eleverne lærer at se sammenhænge og drage slutninger, som giver dem forudsætninger for og mod til at være handleaktive.
[/tab][tab]Verden i dag figurerer på ugeskemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. Med udgangspunkt i ugens nyheder i diverse medier tages forskellige aktuelle emner op til diskusion. Politiske forhold og situationer søges klarlagt og debatteres. Vi udvælger i fællesskab emner, som for holdet er interessante.

Målet med undervisningen i Verden i dag er:

 • at rette elevernes opmærksomhed på aktuelle samfundsmæssige forhold.
 • at udvikle elevernes forståelse for politiske sammenhænge i ind- og udland.
 • at øge elevernes evne til at deltage i aktuelle debatter
[/tab] [/tabset]

Bevægelsesfag:

[tabset tab1=”Valgidræt” tab2=”Mig og min krop”][tab] Ekstra figurerer på ugeskemaet med to hold, som hver har to lektioner – 90 min. – pr. gang én gang om ugen. Faget er for dem, som gerne vil have noget mere idræt. Der spilles meget bold, men andre aktiviteter vil også indgå i faget. Nøgleordene er aktivitet og sved på panden.

Formålet med Ekstra idræt er:

 • at give eleverne mulighed for at blive rørt og lave fysisk aktivitet ud over den obligatoriske idræt
 • at give eleverne mulighed for at lege med andre idrætsdiscipliner end de „store“ og velkendte discipliner.
 • at give eleverne mulighed for at erfare, at andre discipliner er mindst lige så sjove og fysisk krævende som andre idrætsgrene.
[/tab][tab]

Mig og min krop figurerer på ugeskemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. En sund sjæl i et sundt legeme – sådan lyder et gammelt mundheld. Her prøver vi at gøre dette til virkelighed med afsæt i forskellige øvelser – f.eks. pulstræning, åndedrætsøvelser, afspænding eller andet spændende.

Formålet med faget Mig og min krop er:

 • at give eleverne mulighed for at opleve at musik, bevægelse og udtryk hænger sammen
 • at give eleverne mulighed for at bruge kroppen som udtryk for tanke, følelse og fantasi
 • at give eleverne mulighed for at opleve at bevidst brug af kroppen har en æstetisk dimension
 • at give eleverne mulighed for at erfare, at de selv har noget at bidrage med i ovennævnte processer
 • at give eleverne mulighed for at lege med, eksperimentere med og afprøve forskellige bevægelseskulturer.
[/tab] [/tabset]