skip to Main Content

Valgholdet ”Kulturredaktionen” er ansvarlig for skolens magasin Akkorden. På holdet arbejder vi med alle journalistiske genrer, informations- og holdningsartikler, vi dækker både efterskolelivet, årets arrangementer og skriver om emner, som har aktualitet i forhold til såvel elevgruppen som læserne. Vi dækker også indholdet fotografisk, beskærer og forbedrer fotografier og fotograferer eventuelt også selv. Til sidst arbejder vi med layout, så stoffet fremtræder på en professionel måde. Akkorden trykkes i ca. 600 eksemplarer.

Her kan du læse Ollerup Efterskoles elevblad, som er skrevet og layoutet af elever på efterskolen.

Årgang 2016-2017

Akkorden 16-17 #1

Akkorden 16-17 #2

Årgang 2015 – 2016

Akkorden 1

Akkorden 2

Akkorden 3

Akkorden 4

Årgang 2014 – 2015:

Årgang 2013 – 2014:

Akkorden #1 Akkorden #2 Akkorden #3:

Årgang 2012-2013:

Akkorden #1:

Akkorden #2:

Akkorden #3:

…tidligere udgaver findes på papir, i mindekasser på skolen – se dem til gammel elevdag 🙂

Back To Top