Skip to content

Elevforeningen

Ollerup Efterskoles Elevforening er en forening af og for gamle elever, hvis primære formål er at bevare og videreudvikle den ånd og det fællesskab, eleverne oplever og skaber, når de går på OE. Elevforeningens mange arrangementer på og uden for skolen styrker og vedligeholder det stærke bånd, der knyttes eleverne imellem såvel som mellem elever og personale samt åbner op for et kæmpe fællesskab på tværs af de forskellige årgange.

Elevforeningen har en bestyrelse bestående af gamle elever og to lærerrepræsentanter fra skolen, der afholder arrangementer for de gamle elever samt en årlig generalforsamling for elevforeningens medlemmer. Elevforeningen har også et fuldbyrdet medlem i skolens bestyrelse og er altså en vigtig del af skolens arbejde med at vedligeholde og udvikle OE i en tidssvarende ånd.

Elevforeningens fornemmeste opgave er at skabe rammer for, at de gamle elever, der ellers er spredt i hele landet, kan mødes. Vi inviterer til gensynsweekender, korworkshops, cafébesøg, musikteater og ikke mindst nogle rigtig fede fester!

Elevforeningen er meget åben for udvikling af nye arrangementer og er et sted gamle elever kan henvende sig, hvis de har en god ide, der skal føres ud i livet i elevforeningens regi.

Som medlem af elevforeningen er du sikret altid at blive inviteret til elevforeningens og skolens mange arrangementer, samt at blive opdateret med nyheder og begivenheder på OE. Dette inkluderer koncerter, teateroplevelser, korworkshops, gammelelev-arrangementer, musikstævner m.m. Endvidere er elevforeningen altid åben for nye tiltag, så send os gerne en email, hvis du har idéer til foreningen.

Kordag

Kordag er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor alle gamle elever inviteres tilbage på OE, for sammen med de nuværende elever at indøve et stort repertoire af korværker, som fremføres til en koncert om aftenen.

De nuværende og gamle elever danner et kor på ca. 350 mennesker, der dirigeres af skolens kompetente kordirigenter. Repertoiret består af klassisk og rytmisk musik, der typisk akkompagneres af de unge mennesker selv, ligesom solisterne findes blandt de nuværende og gamle elever. Efter en lang og oplevelsesrig dag bliver de nuværende elever på skolen og de gamle elever kører i fællesskab til elevforeningens store fest udenfor skolen med DJ’s og fede live-bands. Kordag – en stor musikoplevelse!

Gammel elevdag

I første weekend efter efterårsferien inviteres alle gamle elever til OE for at gense hinanden og skolen. Dagene byder på korsang, fællessang, middag, særlige jubilæumsarrangementer, generalforsamling i elevforeningen og musikcafé, hvor eleverne spiller for og med hinanden. Efter alt dette tager de gamle elever til årets største fest udenfor skolen. Med andre ord er denne weekend særdeles begivenhedsrig, og både elever og personale glæder sig rigtig meget dertil!

De ”nye gamle elever” (den nyligt udgåede årgang) ankommer allerede fredag eftermiddag og har således en hel weekend på skolen. Fredag aften bruges typisk på at snakke og hygge over middagen, se billeder og videoer fra året på skolen, samt at spille med og for hinanden til musikcafé. Den stærke glæde og energi i dette gensyn vækker stærke følelser hos alle på skolen.

5-, 10-, 15- og 20-årsjubilarerne mødes til særlige jubilæumsarrangementer lørdag formiddag. Her bydes de på mokost fra skolens køkken, og en eller flere af årgangens lærere sørger for at gensynsglæden suppleres med et nostalgisk tilbageblik på årgangens skoleår i form af billeder og video.

De resterende årgange tilstøder om eftermiddagen. Til den store fælles velkomst synger de vanligt engagerede OE-stemmer fællessang og efter en pause afholdes elevforenings store generalforsamling.

Efter generalforsamlingen mødes alle gamle elever i den store sal for at synge årgangsspecifikke korværker for hinanden, samt at synge fælles korværker med hinanden. Hårene rejser sig, når over 400 unge mennesker synger sammen med stor glæde og koncentration!

Efter middag fra skolens herlige køkken spiller de mange dygtige gamle elever for hinanden til musikcafé, og der synges flere gode fællessange. Efterfølgende tager alle de gamle elever til årets største fest med live-bands, DJ’s, dans og diverse sjove indslag. Den gode stemning fra dagen på skolen tages med til festen og varer ved til den lyse morgen!

Festerne

Efter arrangementer på skolen afholder elevforeningens bestyrelse og det legendariske festhjælperhold altid store fester med live musik, DJ’s og sjove indslag. De gamle elever, men også personalet er alle inviteret med. Der festes igennem med den særegne OE-stemning, der er kendetegnet ved at alle nærer omsorg og viser interesse for hinanden. Dette sikrer en uforglemmelig og tryg fest for alle.

VIP-lounge og årsskriftuddeling

I forbindelse med den nuværende årgangs første nytårskoncert mødes gamle OE’ere til fælleshygge på skolen. Der synges fællessang og deles minder. Eftermiddagen består af fællessang, hygge og fællesspisning. Efter maden bliver det spritnye årsskrift uddelt. Årsskriftet tager udgangspunkt i den nyligt afgående årgang og det er derfor altid ekstra sjovt for “de nye gamle elever” at mødes omkring årsskriftet. Når tiden er inde bevæger man sig i fællesskab over i Koncerten og nyder den nye årgangs første koncert.

Festival

I juni afholder OE festivalen “Musik Bag Bøgehækken” og til denne lejlighed stiller elevforeningen med et nøje udvalgt band bestående af gamle elever. Bandet er typisk et af de bands, der har holdt ved lige siden året på efterskolen. For de gamle elever er festivalen endnu en oplagt mulighed for at gense skolen, genopleve den gode OE-stemning, samt at møde de nuværende elever før de lukkes ind i de gamle elevers klub – elevforeningen.

Idéer til nye arrangementer?

Elevforeningen bestræber sig på at udvikle sig fortløbende, og byder derfor ideer til nye arrangementer og tiltag velkommen. Vores håb er at bestyrelsen kan bruges som en samarbejdspartner, når f.eks. gamle elever ønsker at søsætte et nyt projekt.

Et eksempel på et nyere projekt kunne være korworkshoppen, som har haft henholdsvis Jens Johansen fra Vocalline og OE’s forhenværende klassiske dirigent Carl-Aage Eliasson til at dirigere ca. 60 sangglade elever i Svendborg.