skip to Main Content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Elevforeningens Bestyrelse

Bestyrelsens overordnede formål er at skabe og opretholde en medlemsrig, hyggelig, socialiserende og kulturelt/musikalsk inspirerende elevforening i konstant udvikling, og derved bevare og videreudvikle den ånd og det fællesskab, eleverne oplever og skaber, når de går på Ollerup Efterskole. Bestyrelsens formål er også at vedligeholde kontakten mellem gamle elever, de tidligere medarbejdere og Ollerup Efterskole, så kontakten kan virke styrkende og inspirerende for alle grupper. Send ris, ros og forslag til elevforeningen@ollemus.dk

 

Elevforeningens vedtægter (PDF-fil Kb 10)

Elevforeningens regnskab (2010/2011) (PDF-fil Kb 10)

Referat af generalforsamling (2011) (PDF-fil Kb 10)

 

 

[title_box title=”Signe C. A. Lausen 05/06 – Formand”]

SigneEmail: signe.lausen@gmail.com

Jeg gik på OE i 05/06 med violinundervisning og sang i Ulrichs vokalgruppe.

Violinen er nu lagt væk, men koret fortsætter big time! Jeg nørder film og tv-serier på Film- og Medievidenskab i København, og så rejser jeg en masse, især til London for at se teater i tide og utide.

Jeg har været i bestyrelsen siden 2012, og blev valgt til formand i 2013. Jeg står for foreningens Facebook kommunikation og så er jeg den store tovholder i bestyrelsen, der holder de andre kærligt i ørerne.

[/title_box]

 

[title_box title=”Sarah Marie Aldinger 08/09 – Næstformand”]

Sarah Marie AldingerE-mail: sarah.aldinger@hotmail.com

 

 

 

 

[/title_box]

 

[title_box title=”Morten Kronstrøm 07/08 – Kasserer”]

KronstrømE-mail: morten@kronstroem.dk

 

 

 

 

[/title_box]

 

[title_box title=”Frederik Munk Brønserud 11/12″]

BrønserudE-mail: frederik@broenserud.net

Jeg er altsaxofonist fra årgang 11/12, bosættende lidt uden for Otterup på nordfyn. Mens jeg gik på efterskolen blev jeg en af min årgangs ”teknik-nørder” og har bl.a. produceret min årgangs to elev-CD’er, og var også lydmand til mange af vores aktiviteter. Jeg modtog desuden den ene halvdel af Whisper-prisen 2012.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for en 1-årig periode til generalforsamlingen i 2013, og har ikke tidligere været i bestyrelsen. Mine opgaver er bl.a. at skrive referater af vores møder, og at formulere de eventuelle ændringer i vedtægter og forretningsorden, som besluttes på møderne. Jeg er også barplansansvarlig når vi holder fester, så jeg sørger for at baren fungerer til de fede fester vi holder.

[/title_box]

 

[title_box title=”Rasmus Bo Sørensen 09/10 – Bestyrelsesmedlem”]

Rasmus BoE-mail: rasmusbodds@gmail.com

 

 

 

 

[/title_box]

 

[title_box title=”Alberte Skriver 11/12 – Bestyrelsesmedlem”]

Alberte OEEBE-mail: aracelair@hotmail.com

Jeg hedder Alberte. Det er mit første år i bestyrelsen. Min opgave i bestyrelsen er bl.a. at finde frivillige elever til at hjælpe til ved arrangementer og fester.

Jeg går på Svendborg Gymnasium på musiklinjen. Jeg dyrker sang, kor, saxofon og klaver samt masser af venner, bøger og hygge i min fritid. Jeg er vejrbestemt glad og mit hår er meget stort og rødt.

 

[/title_box]

 

[title_box title=”Cecilie Feldvoss 12/13 – Årgangsrepræsentant”]

Cecilie OEEBE-mail: cecilie.feldvoss@gmail.com

Jeg går på Munkensdam Gymnasium i Kolding på musiklinjen. Jeg er sanger og spiller klaver. Af alt musik elsker jeg gode arrangementer til kor og jazz.

I bestyrelsen er jeg årgangsrepræsentant for den senest udgående årgang 12/13. Jeg er med til at lave indbydelser, små lapper hist og her og står for at finde nye måder, så folk ved noget om projektet ‘Tune up’.

Hvis jeg ikke har briller eller knold, er der noget galt…

[/title_box]

 

[title_box title=”Peter Ebsen 07/08 – Suppleant”]

Ebsen OEEB (1 of 1)E-mail: theebsen@gmail.com

Jeg hedder Peter og jeg gik på Ollerup Efterskole i 07/08.

Jeg har været engageret i Elevforeningens arbejde siden da, og har været et fast medlem de seneste 5-6 år. Til dagligt studerer jeg Medievidenskab på Syddansk Universitet i Odense. Herudover dyrker jeg meget musik if. a trommer og sang i diverse konstellationer.

Mine opgaver i bestyrelsen indbefatter bl.a. at finde lokaler til vores arrangementer samt sørge for, at festerne fungerer, så alle får en fed fest.
[/title_box]

 

[title_box title=”Anna M. Klingenberg 06/07 – Suppleant”]

E-mail: annaklingenberg19@gmail.com

 

[/title_box]

 

[title_box title=”Thor Lehner – Lærerrepræsentant”]

thorE-mail: tl@ollemus.dk

Uddannelse: Frederiksberg Seminarium 2002

Ansat: August 2007

Fag: Matematik, fysik, biologi, geografi og idræt

Interesser: Mine tre børn og min kæreste, rollespil, magic og rugby.

[/title_box]

 

[title_box title=”Anne Louise Hassing”]

anneE-mail: ah@ollemus.dk

Uddannelse: Uddannet lærer fra Den frie Lærerskole i 2004, div. billedkunstskoler i København og Tyskland i årene 1997-1999

Ansat: August 2007

Fag: Billedkunst, dansk, idræt, tysk

Interesser: At leve livet mellem himmel og jord. Det skabende arbejde med alle former for billedligt- og skulpturelt udtryk.

Jeg har spillet cello siden min barndom og elsker både store klassiske koncerter, nyskabende folkemusik og den moderne jazz. Copenhagen Jazzfestival er et must i min sommerferie.

[/title_box]

 

Bestyrelsens medlemmer
Elevforeningens bestyrelse består af en formand, fem bestyrelsesmedlemmer, to bestyrelsesmedlemssuppleanter, en årgangsrepræsentant fra den nyligt udgåede årgang samt to lærerrepræsentanter som alle arbejder på lige fod – der er altså ikke nogen praktisk forskel på suppleanter og egentlige medlemmer i det daglige arbejde. Elevforeningen er også repræsenteret i skolens bestyrelse, idet elevforeningen her har et fuldgyldigt medlem. Denne post varetages p.t. af den foregående elevforeningsformand Kristian Bach.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsens arbejde består i løbende at forny og planlægge de faste arrangementer, samt at finde på og afvikle nye. Det frivillige arbejde i elevforeningens bestyrelse indebærer – ud over selvfølgelig at deltage i arrangementerne – at komme til ca. fire møder om året. Disse kombineres lejlighedsvis med en arbejdsweekend. Møderne foregår typisk på skolen, hvor de forestående arrangementer diskuteres og planlægges. Møderne forsøges så vidt muligt kombineret med sociale arrangementer og kulturoplevelser før eller efter møderne, så det bliver oplevelsesrigt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Ud over dette arbejder bestyrelsen en del tid hjemme og i nogle mindre grupper for at ordne praktiske ting.

Arbejdet i elevforeningens bestyrelse er spændende og sjovt af flere grunde. Bestyrelsesmedlemmerne lærer en masse elever på tværs af årgangene at kende og knytter stærke bånd dels med de siddende medlemmer, dels med andre gamle elever, som man naturligt får kendskab til via bestyrelsesarbejdet. Det er også rigtig sjovt at være med til at arrangere og afvikle arrangementer for 400 mennesker, og ikke mindst at se de mange glade ansigter, som det frembringer. Slutteligt er det også spændende at lære personalet og skolen endnu bedre at kende, samt at få et større indblik i hvordan efterskolen drives.

Generalforsamling
Elevforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med Gammel Elevdag. Hvert år er formanden, to suppleanter, revisoren og revisorsuppleanten på valg. Desuden stilles medlemsposterne også til valg: hvert ulige år to medlemmer og hvert lige år tre medlemmer. Alle medlemmer af elevforeningen har stemmeret og alle medlemmer, på nær den sidst udgåede årgang, er valgbare til bestyrelsen. Den sidst udgåede årgang er nemlig automatisk repræsenteret af en årgangsrepræsentant valgt af årgangen selv.

Generalforsamlingen indledes med en beretning fra bestyrelsen om elevforeningens aktiviteter i det forløbne år, en beretning fra efterskolen om det forløbne år, samt fremlæggelse af regnskabet for bestyrelsen.
Det er desuden på generalforsamlingen at vedtægtsændringer behandles. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Økonomi (kontingent og driftsbudget).
De gamle elever betaler et kontingent for at være medlem af elevforeningen. Dette kontingent dækker de udgifter, der er i forbindelse med driften af elevforeningen, f.eks. regninger fra hjemmeside, afvikling af møder, transportgodtgørelse osv. Endvidere står kontingentpengene som sikkerhed ved uventede udgifter eller til afbenyttelse ved særlige arrangementer, såsom jubilæer m.m.

Elevforeningens arrangementer forsøges så vidt muligt at finansiere sig selv. Dette er en spændende udfordring, når de store arrangementer med bespisning, undervisning, udefrakommende instruktører, lejede lokaler og inddragelse af mange mennesker osv. skal afvikles til ungdomspriser. Bestyrelsen gør sit bedste for at holde priserne nede, så alle kan deltage.

Elevforeningens to store arrangementer er Gammel Elevdag og Kordag, begge med efterfølgende fest. De øvrige arrangementer under elevforeningen afvikles for et noget mindre budget, men indgår selvfølgelig også i foreningens samlede årsregnskab, som kan læses her.

Som nævnt er medlemmernes kontingent med til at muliggøre driften af elevforeningen. Kontingentet er pr. 02/10-2010 som følger:

  • Et års medlemsskab:        60,- kr.
  • Fem års medlemsskab:    250,- kr.
  • Evigt medlemsskab:        400,- kr.

Har man allerede betalt kontingent for et begrænset antal år, og ønsker man derefter at opnå evigt medlemsskab af elevforeningen, betaler man blot differencen fra de 400,- til ens allerede betalte kontingenter. Hvis man for eksempel har betalt fem års medlemsskab til 250,- betaler man altså de resterende 150,- og er derefter evigt medlem af elevforeningen.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>