Skip to content

Faget engelsk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens engelsklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

De enkelte skoleårs indhold fastlægges ud fra nedenstående formålsformulering.

Formålet med engelskundervisningen er:

  • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
  • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
  • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på engelsk
  • at du oplever sprogets mange facetter og muligheder og får udvidet dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
  • at give dig kendskab til kultur og livsbetingelser i de engelsktalende lande
  • at udvikle din medansvarlighed for læring.