Skip to content

 • Fælleskor
 • Valgfag
 • Fritidsbands
 • Caféaftener
 • Koncerter
  i KBH, Aarhus
  og Odense.

Når du starter på OE, så starter du samtidig i skolens fællesskor og på et af efterskolens sammenspilshold. Det betyder at du sammen med andre kommer til at opleve det forpligtende fællesskab, som er et af hjørnestenene i et musikalsk liv. Her kommer vi til at inspirere hinanden, skabe ny musik sammen og skrue helt op for volumen.

Fælleskoret er skolens musikalske flagskib. Deltagelse er obligatorisk, og et kor med over 100 unge, begejstrede stemmer er værd at lægge ører til. To af skolens musiklærere dirigerer og repertoiret spænder vidt fra klassisk til rytmisk – a capella og akkompagneret.

Der er prøver i fælleskoret i to timer om ugen i alle almindelige uger og en del ekstraprøver op imod de store koncerter. De første måneder af skoleåret går med at opbygge et repertoire og skabe en god fælles korklang. Første gang, koret kan høres offentligt, er ved adventsmødet på Gymnastikhøjskolen den første torsdag i december. Den første egentlige koncert er nytårskoncerten, som ligger én af de første søndage i det nye år. I sidste del af skoleåret bliver det til en del koncerter i både ind- og udland, og koret er med til at give godt indhold til de større arrangementer i foråret.

Udover fælleskoret, så er der også masser af fælles musik i skolens mange valgfag, de mange caféaftener og så det utal af fritidsbands som spirer frem hvert år.

Formålet med fælleskoret og skolens valgfag er:

 • at få dig til at opleve glæden ved sammenspil
 • at give dig de musikalske udfordringer, som ligger i at få en sammenspilsgruppe til at fungere
 • at være motivation for videre indlæring på det enkelte instrument
 • at lade dig opleve de elementer, som et band, en gruppe eller et orkester består af
 • at lære dig processen “at skabe et nummer“, indøve det og præsentere det ved en koncert
 • at lære dig at turde optræde for andre
 • at lære dig den disciplin og gensidige respekt, som er nødvendig for at få en sammenspilssituation til at lykkes
 • at få dig til at forholde dig til problematikken omkring musik og tinnitus
 • at opbygge et repertoire, så sammenspilsholdene tilsammen kan få musikken til at fylde meget i skolens hverdag.