Skip to content

Fælleskoret er skolens musikalske flagskib. Deltagelse er obligatorisk, og et kor med over 100 unge, begejstrede stemmer er værd at lægge ører til. To af skolens musiklærere dirigerer og repertoiret spænder vidt fra klassisk til rytmisk – a capella og akkompagneret.

Der er prøver i fælleskoret i to timer om ugen i alle almindelige uger og en del ekstraprøver op imod de store koncerter. De første måneder af skoleåret går med at opbygge et repertoire og skabe en god fælles korklang. Første gang, koret kan høres offentligt, er ved adventsmødet på Gymnastikhøjskolen den første torsdag i december. Den første egentlige koncert er nytårskoncerten, som ligger én af de første søndage i det nye år. I sidste del af skoleåret bliver det til en del koncerter i både ind- og udland, og koret er med til at give godt indhold til de større arrangementer i foråret.