Skip to content

Faget fransk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Franskundervisningen tilrettelægges ud fra, at eleverne har haft faget i 2-3 år, før de kommer på skolen.

Formålet med franskundervisningen er:

  • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.
  • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
  • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på fransk
  • at gøre dig fri til at ”turde” fransk
  • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
  • at give dig kendskab til kultur- og samfundforhold i frankofone lande
  • at udvikle din medansvarlighed for læring