Skip to content

Faget fysik figurerer for den enkelte elev på ugeskemaet én gang om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Undervisningen foregår i vores store og totalrenoverede naturfagslokale, der blev taget i brug i skoleåret 2008/2009.

Formålet med fysikundervisningen er:

  • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
  • at bibringe dig forståelse for og viden om den verden, der omgiver dig
  • at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er baggrunden for udviklingen i et moderne samfund
  • at lære dig at se dig selv som aktiv deltager i udviklingen af det samfund, hvis problemstillinger du konfronteres med.