Skip to content

I geografi tilegner du dig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen bygger på dine egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så du udvikler interesse for selv at udbygge din viden om omverdenen.

Undervisningen skal fremme din forståelse af fremmede kulturer og give dig mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.