Skip to content

Du modtager en gang ugentligt i de almindelige undervisningsuger individuel undervisning i ca. ½ lektion. Der gives kun undervisning i ét instrument, hvilket besluttes før skoleårets start. Timerne foregår samtidig med, at der er undervisning i de boglige fag, så du går fra denne lektion i de 20-25 min., instrumentalundervisningen varer.

En del af instrumentalundervisningen forestås af timelærere, som er tilknyttet skolen på instrumenter, hvor undervisningen ikke kan varetages af skolens faste personale.

Formålet med den individuelle undervisning er:

  • at udvikle dit tekniske niveau ud fra den enkelte dine nuværende forudsætninger
  • at udvikle dit musikalske niveau
  • at udvikle din musikalitet gennem gehørspil og øget kropsbevidsthed
  • at øge dine færdigheder indenfor nodelæsning og becifring
  • at fremme din musikalitet og evne til at indgå i forskellige musikalske sammenhænge
  • at opbygge et repertoire indenfor de genrer, som interesserer dig mest
  • at hjælpe dig med at lære de stemmer, du spiller på dit sammenspilshold
  • at give dig en oplevelse af fordybelse og koncentration
  • at udvikle din bevidsthed om lyd og klang.