Skip to content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Inklusion på Ollerup Efterskole

Som skole har vi med inklusionsloven fået nye og bedre muligheder for at støtte enkelte elever på det menneskelige/sociale plan og det boglige/faglige plan. Vi har således fået mulighed for at hjælpe i boglige fag og støtte i den vanskelige kunst at leve livet – i samvær med andre unge mennesker.

Ifølge loven skal der være tale om tilbud, der ligger ud over, hvad der går under betegnelsen almindelig undervisningsdifferentiering eller skolens generelle pædagogiske tilgang.

Tilbuddet er således rettet mod enkelte elever begrundet i enkeltelevers behov og kan placeres i såvel den boglige del af skolen som skolens samværsdel eller vejledning/lektiehjælp. Hertil kommer individuelle samtaler, hjælp til struktur på hverdagen og hjælp til at klare efterskolelivets udfordringer. Alt sammen tiltag der tjener til at gøre eleven undervisningsparat.

Når vi på Ollerup Efterskole taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellig baggrund og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er simpelt hen et succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år – både fagligt og socialt.

Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i. Vi opererer derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Hvor det tjener et formål inddrages elevens kontaktgruppe eller anden social gruppe i arrangementer, som tjener til at hjælpe eleven.

En skriftlig plan
Inklusionstimerne beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen. Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder en beskrivelse af eleven, målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering.

Helt konkret vil vi tage udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte og vil i samarbejde med elever og forældre udarbejde en plan for året. Denne plan vil blandt andet indeholde:

• En beskrivelse af elevens behov og styrker
• Elevens mål for skoleåret
• En beskrivelse af hvilke metoder eleven evt. tidligere har draget nytte af
• Særlig støtte eller tiltag, der vil hjælpe eleven
• Elevens og forældrenes forventninger til skolen
• Skolens forventninger til elev/forældre
• Evt. særlige hensyn ifm. UU-Vejledning
• Formidling af elevens udvikling til næste uddannelsessted
• Afsluttende evaluering

I tilmeldingsformularen tilkendegiver alle familier, om man ønsker drøftelse af et muligt inklusionstilbud. Herefter kontakter skolen familien for videre drøftelse. Opstår et behov først efter tilmelding, kontaktes skolen med det samme med henblik på en drøftelse. Der gennemføres samtaler og udarbejdes en skriftlig aftale før skoleåret begynder.

I forbindelse med indhentning af oplysninger om de enkelte elever i januar før skolestart, kan skolen henvende sig med tilbud om inklusion, hvis der stadig er pladser i ordningen. Det samme gælder efter den individuelle samtale i forbindelse med nye elevers dag. Også her gælder det, at der gennemføres samtaler og udarbejdes en skriftlig aftale før skoleåret begynder.

Skolen kan i særlige tilfælde vurdere, at elev og forældres ja tak til et inklusionstilbud er en forudsætning for efterskoleopholdet. Ligesom skolen kan blive nødt til at henvise elever til andre efterskoler, hvis alle inklusionspladser er besat.

add_action( 'wp_footer', function() { ?> window.wpbCustomElement = 1;