skip to Main Content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Ollerup Efterskoles nye koncertsal blev officielt indviet d. 23. september 2017 og fik navnet ’Koncerten’.

Koncerten er tegnet af arkitekt Steffen Søby som tidligere har tegnet både udvidelse af skolens køkken samt tilbygning til øvelokaler og lydstudie. Processen med koncertsalen har været undervejs i mange år og som Steffen siger:

”Ambitionen har været at skabe en smuk og velfungerende koncertsal, midt i den sydfynske natur med plads til 4-500 personer som kan danne ramme om Ollerup Efterskoles daglige musiske aktiviteter (korsang, musik og drama) samtidig med, at salen skaber mulighed for udvidelse og udvikling af de koncerter og arrangementer, som Ollerup Efterskole er kendt for. Det nye koncerthus skal signalere musik, natur og uhøjtidelighed, formuleret i en enkelt og simpel arkitektur, hvor man ikke lades i tvivl om, at det er et koncerthus bygget til og for unge mennesker”

Koncerten

Koncerten står midt i det sydfynske landskab, med store panoramavinduer ud mod naturen og Egebjerg bakker. Bygningen er beklædt med smuk portugisisk skifer, der changerer i vejrets mange forskellige udtryk og indgår organisk i omgivelserne udanset om det er regn eller sol.

Koncerten har plads til ca. 430 siddende og 750 stående publikummer og salen er helt mørk, også kaldet en ”Black Box”, hvilket betyder, at de optrædende på scenen får al opmærksomhed fra publikum.

Koncerten har et fint backstageområde, der består af omklædning/opholdsrum på 16 m2, tekøkken og bad/toilet, samt en bagscene på 33 m2 med teknik og en portindgang (3,5 m. bred). I gulvhøjde med salen et yderligere depot til stole og diverse udstyr.

Teknik

Scenen er stor og er på 10 x 5 m. og vil kunne udvides eller ændres efter behov. Lydanlægget er et af de mest accepterede systemer i branchen og er særdeles velegnet til både klassisk og rytmisk musik. Referencelisten for disse systemer er meget lang, herunder kan nævnes Konservatoriets koncertsal på Rosenørns Allé og Koncertens akustiske udformning indvendigt, indgår i perfekt akustisk symbiose med lydanlægget.

Lysanlægget er også af høj kvalitet og er monteret på et dynamisk rigsystem, der både kan flyttes horisontalt, samt hæves og sænkes efter behov og ved eventuel udvidelse af lysbehovet.

Dertil kommer også en lysstærk laserprojektor og et filmlærred på 6 x 4 m, der automatisk rulles ned når projektor tændes.

Flyglet (foyer)

Foyeren er lys og venlig og med store glaspartier mod syd og vest og indeholder endvidere gode toiletforhold. I foyeren er der også gode møbler at sidde i, under evt. pauser. Foyerens tag er udformet som et flygel med dets smukke buede former og har derfor også fået navnet ’Flyglet’.

En bred vifte af virksomheder, foreninger, institutioner og uddannelsesinstitutioner har mulighed for at leje Ollerup Efterskoles koncertsal og andre lokaler som ramme for møder, koncerter, arrangementer m.m. flg. lokaler kan lejes:

 • Koncerten inkl. Flyglet

 • Flyglet (Foyer)

 • Symfonien

Ollerup Efterskole Sang og Musik emmer af ånd, historie, Grundtvig og god atmosfære. Skolen har et særdeles stort netværk af musikere, foredragsholdere, kunstnere, booking bureauer m.v. og kan være behjælpelige med etablering af aftaler i forbindelse med lejers arrangementer. Skal der fx bruges en pianist, en kunstner eller andet, i forbindelse med underholdning til møder, generalforsamlinger, oplevelsesdag for personale m.v., kan skolen sørge for, at det er en del af en pakkeløsning.

Skolen har ikke restaurant eller café, men vi kan evt. tilbyde tilkøb af dejlig buffet eller andet i meget høj gourmet kvalitet fra skolens køkken, hvis ellers det passer ind i skolens øvrige aktiviteter. Særskilt tilbud udarbejdes, hvis dette er et ønske. Vi kan også formidle kontakt til gode lokale Cateringfirmaer som vi har erfaring med leverer særdeles god mad til fornuftige priser.

Som udgangspunkt skal Bar/Café etableres af lejer. Andet kan dog aftales. En mobil bar kan lejes til kr. 800 + moms og skal som udgangspunkt placeres i Foyer/Flyglet. Udlejer er ikke bundet af nogen eksklusivaftaler med specifikke bryghuse, så lejer skal selv sørge for at købe ind til evt. bar. Ønsker lejer at skolen står for en del af dette, udarbejdes der et særskilt tilbud.

Koncerten har en kapacitet på 750 stående publikummer og op til 430 siddende, eller en kombination af dette. Koncerten har både fleksibel scene og fleksibel stoleopsætning. Salen er bygget i 2016/17 og er designet til at skulle fungere primært som koncertsal. Salen er tegnet af Arkitekt Steffen Søby (Svendborg) i tæt samarbejde med akustiker Bo Mortensen (Musikkens hus i Ålborg, Sct. Annæ Gymnasium koncertsal).

Scenen er stor (10 x 5 m) og kan udvides/ændres efter behov. Standardhøjde på scenen vil være 100 cm.
Salen er mørk, kaldet en ”Black Box”, hvilket betyder, at de optrædende på scenen får al opmærksomhed fra publikum og ingen uheldige genskin fra blanke overflader.

Barområde vil være uden for koncertsalen. Der er kun ved særlige koncerter opstillet bar med øl-salg inde i salen. Ved siddende koncerter bliver dørene til Foyer lukket under koncert.

Du kan hente PDF med Tech Specs på højttalere, mixer, lamper, røg mv. her.

En oversigt over flugtveje og brand-godkendt pladsfordeling kan findes her.

Ollerup Efterskole Sang og Musik råder over et relativt begrænset antal parkeringspladser til personbiler. Vi beder derfor om, at I parkerer så tæt på Load In som muligt, tæt på skolens tekniske område. Se kort over Load In.
Lastbiler og bandbusser parkeres samme sted eller efter nærmere aftale med skolens projektkoordinator.

Adressen er: Svendborgvej 10, Ollerup, 5762 Vester Skerninge.

Afhængig af hvor mange mennesker der er involveret får I stillet enten 1 eller 2 lokaler til rådighed. Er I få så bruges lokalet ved bagscenen, hvor der også er et lille tekøkken samt bad/toilet. Er I mange, så får I tilknyttet et klasselokale i skolens hovedbygning som indrettes så det er praktisk for jer.

Der vil under jeres besøg være en eller to værter, der tager sig af jer, sørger for kaffe på kanden, serverer middag osv. Vi ser gerne, at vi modtager en opdateret Rider fra jer i så god tid som muligt, så jeres ophold hos os forløber bedst muligt.

I tilfælde af brand eller brandalarm, vil strømmen til PA’et og scenelyset blive frakoblet automatisk. Desuden vil personalet sørge for at folk kommer ud. Alle nødudgange er skiltet og må ikke blokeres eller dækkes til. Røgalarmerne, der er installeret, bliver ikke påvirket af røg- eller hazermaskiner.

I tilfælde af ulykke vil de ansatte eller frivillige tage de nødvendige tiltag.

Send venligst jeres tidsplan til vores produktion i så god tid som muligt for at vi kan få det hele til at køre gnidningsfrit. På tidsplanen bedes oplyst get in, opstilling, lydprøve, spisetid og load out. OBS: vi har altid doors 1 time før show.

Til dem der kører fra København: Der er ofte tæt trafik ud af byen, især fredag eftermiddag og I bør påregnet 45 – 60 min. ekstra kørsel. Normal køretid er ca. 2 t. med personbil. Hurtigste vej er at forblive på E-20 til Odense og tage Svendborgmotorvejen (9).
Fra Jylland: Vær opmærksom på, at trafikken på Vestfyn fra Aarup til  Odense kan være meget tæt og langsomt kørende.

I tilfælde af, at I har merchandise med, får I tildelt et område uden for salen. Sig venligst til i god tid, så vi kan gøre området klar til jer. Vi kan i mange tilfælde godt hjælpe med salg af et lille udvalg, men også her bedes I gøre opmærksom på det i god tid.

Som udgangspunkt skal Bar/Café etableres af lejer. Andet kan dog aftales.

En mobil bar kan lejes til kr. 800 + moms og skal som udgangspunkt placeres i Foyer/Flyglet.
Udlejer er ikke bundet af nogen eksklusivaftaler med specifikke bryghuse, så lejer skal selv sørge for at købe ind til evt. bar. Ønsker lejer at skolen står for en del af dette, udarbejdes der et særskilt tilbud.

Vi beder jer om, at vi går i gang med nedpakning så hurtigt som muligt efter koncerten. Dog vil vi gerne give publikum 5 minutter til at forlade salen efter koncerten er slut. Vi bestræber os på, at have samme personale på til Load in/opstilling og nedpakning/load out, men det er ikke altid det kan lade sig gøre. Vi håber at kunne sige farvel og tak for i dag senest 30 minutter efter load out.

Koncertrækken

Ollerup Efterskole arrangerer hvert skoleår mellem 10 og 14 mindre eller større koncerter med dygtige kunstnere inden for en bred vifte af genrer – med alt lige fra moderne pop over klassisk musik fra verdenskendte kunstnere, til sydende bigband jazz. Vi præsenterer med koncertrækken et alternativ til den gængse populære musikscene.

Men det er ikke helt gratis, så vi søger gode sponsorer der vil være med til at bakke op om et spændende kultur- og musikliv for gæster og vores elever.

Vi vil her beskrive forskellige muligheder for sponsorater i forbindelse med det flotte program i koncerthuset. Se den kommende koncertrække her.

Vi tilbyder sponsorkøb på min. 2500 kr. – 5000 kr. – 10 000 kr. eller derover – alt efter jeres engagement og ønsket synlighed. Beløbene er fradragsberettigede.
Beløbene kan opkræves for 1 år, for 2 år eller for 5 år ad gangen.
Henvendelse snarest muligt og senest 31. august, så navn og logo kan komme med i den husstandsomdelte folder.

 • Alle sponsorer får uanset beløbsstørrelse navn i programmet og i den husstandsomdelte folder.
 • Sponsorbeløb over 5000 kr. får endvidere navn og logo i programmet, på plakater, på skolens hjemmeside og skolens årsskrift
 • Sponsorbeløb over 10.000 kr. udløser 2 billetter til alle koncerter

Det er også muligt at sponsorere inden for mere målrettede områder fx:

 • Koncertsponsorat på udvalgte kunstnere (navn, logo på program, folder, plakater m.m.)
 • Trykning af plakater (navn, logo på program, folder, plakater m.m.) (2500)
 • Trykning af programmer til skolens kor koncerter (navn, logo på program, folder, plakater m.m.) (2500)

Støt koret

Ollerup Efterskoles Fælleskor er skolens flagskib og spiller for fulde huse til deres koncerter rundt i landet. Skolen har en mangeårig tradition med at lave store koncerter rundt omkring i landet og tager også på turne til Tyskland i foråret. Det er en stor udfordring at sende 114 elever afsted til 5 – 6 store koncerter rundt om i landet og der er derfor åbnet op for en mulighed for at støtte vores succesrige kor med forskellige sponsorater.

Fx kan man støtte:

 • Elevernes kortøj (navn, logo på program, folder, plakater, på hjemmeside m.m.) (Minimum 20.000)
 • Buskørsel af fælleskoret til koncerter rundt i landet. (Navn, logo på program, folder, plakater m. specifik nævnelse af hvad man sponsorerer hvis dette ønskes)
 • Forplejning ved større ture – fx et aftenmåltid eller snacks til turen.

Donationer og sponsorer

KONCERTEN har været i støbeskeen siden slutningen af 90’erne og Ollerup Efterskole har arbejdet målrettet, dels med opsparing og dels med frivillige donationer, sponsorer og fonde siden da for at kunne realisere drømmen og et stort Musik- og teaterhus.
En væsentlig del af financieringen har derfor primært været ved egen opsparing, banklån og et stort beløb dækket ind af gavmilde donationer og store bidrag fra fonde.
I begyndelsen af 2016 kom en væsentlig del af finacieringen på plads og skolen kunne iværksætte den lange proces med at omsætte skitser og idéer til konkrete arkitekttegninger, valg af materialer og meget mere. I november 2016 gik det første gravearbejde i gang og i løbet af vinteren rejste Koncerten sig på den syd-vestlige side af skolens grund.
1. juli 2017 blev byggeriet afsluttet og formelt overdraget til skolen og den første offentlige koncert kunne afvikles i begyndelsen af september med det australske og meget morsomme herrekor ”The Spooky Men’s Chorale” og skolen havde officiel indvielse af ’Koncerten’ d. 13. oktober 2017 med stor koncert med Rasmus Walter og Anders Blichfelt.
Nedenfor ses navnene på private, virksomheder og fonde der har bidraget til at projektet kunne virkeliggøres.

Koncerthusdonationer
Halberg A/S
Albanifonden
C.C. Jensen A/S
Sydbank
Advokatfirmaet Gottschau & West
Advokatfirmaet Henning Moritzen
Dagligbrugsen Ollerup
Advokathuset Svendborg
dinTandlæge Svendborg ApS
C & W Arkitekterne
Focus IT
Garant gulve, Svendborg
Ollerup Friskole
Carsten Knudsen Tømrer- og Snedkerfirma
Heines Frugt og Grønt
Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab
EPTA
Fyns Amts Avis
Fynske Bank Fonden
Proces Support A/S
N. Kjær Bilcenter A/S
Nordeafonden
Torben Strange Pedersen
Storager Asset Management APS
Sydfyns Elforsynings Almene Fond
Tryk Team A/S
Malerfirmaet Jes Clausen ApS
Scan – Vibro
Ollerup Tømrerforretning
Ollerup Maskinstation A/S
Pianoteket
Øster Skerninge Autoværksted

Folkeaktier
Arne Jensen
Else og Mogens Johansen
Jørgen Bay Madsen
Mette og Ole Rønn
Søren og Helle Weis
Niels Baarvig og Jette Pabuga
Uno og Gerda Hanne Nielsen
Britta og Jørgen Kock
Peter Harboe
Erik og Anette Andersen
Lisbeth og Erik Knudsen
Steen Bernskov
Thyge Dissing Sindahl
Helle Sager Møller og Jørgen Jacobsen
Gudike Primdahl

Flygeldonationer
Anker og Elisabeth Riis
Kirkegaardens Studie
Rune Bech
Mica Fonden
Carsten Knudsen A/S
Tune Up Elevforeningen

Private Stolesponsorer
Amanda Agnethe Møller Jakobsen
Anna Østerby
Axel Ming Szetu
Elias
Else og Mogens Johansen
Kathrine Wandall
Lillian Petersen
Sabrina Heckcher
Andrea Larsen
Thomas Søe Plougsgaard
Dagmar Larsen
Håkon Jin Szetu
Johanne Rønn Olesen
Marie Søe Plougsgaard
Sophie Kjestine Møller Jakobsen
Anne Kirstine og Gudike Primdahl

Stolesponsor virksomheder
C.C. Jensen A/S
Proces Support A/S
BechMedia ApS
Ollerup Efterskoles Elevforening
Kirkgaard Nielsen
Ollerup Tømrerforretning

Skolen og Koncerten har et tæt samarbejde med flere forskellige organisationer, skoler og virksomheder, som alle bidrager til gode oplevelser i forbindelse med de mange begivenheder i Koncerten. Dette vil vi gerne udtrykke vores taknemlighed for ved at nævne dem her på siden.

Billet.dk
Svendborg Service- og Teltudlejning
MGK Hovedstaden
AV Center
MGK – Sankt Annæ
FRAMA Music
MGK Fyn
Svendborg Kommune
Prinsens Musikkorps
Svendborg Musikskole
Borgerforeningen
SNUK
Lyd & Lys
CNUS
Live Concept
add_action( 'wp_footer', function() { ?>