Skip to content

Faget matematik figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolen er i gang med et matematikprojekt, hvor selvudviklede opgaver skal hjælpe elever frem mod nedenstående mål.

Formålet med matematikundervisningen er

  • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
  • at du bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold
  • at du opbygger en matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger
  • at du selvstændigt og i fællesskab erfarer, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag.
  • at give dig mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed
  • at du oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.