skip to Main Content
Undervisningsministeriet har en række formelle krav til alle frie skoler. Nedenfor kan ministeriet og andre interesserede hente oplysninger vedr. Ollerup Efterskole – Sang og musik.

1. Værdigrundlag

1.a Udlægning af værdigrundlag

2. Selvevaluering

3. Indholdsplan

4. Årsplan

5. Inklusion

6. Anti-mobbestrategi

7. Undervisningsmiljøvurdering

7a. Overbliksrapport 

7b. Evaluering af undervisningen

8. Handleplan for sociale klausuler

9. 10. klasse, fagudbud og prøveniveau

10. Fuldførelsesfrekvens

11. Frafald

12. Karakterer, gennemsnit og overgangsfrekvens

13. Efterskolens vedtægter

14. Formular om nødundervisning

add_action( 'wp_footer', function() { ?>