skip to Main Content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Musikteori er et obligatorisk fag. Faget optræder på ugeskemaet to gange om ugen med 45 min. undervisning hver gang.

Du præsenteres ved skoleårets start for en lille skriftlig musiktest, som giver dig mulighed for at vise lidt af, hvad du kan fra den musikteoretiske verden og til at udtrykke dine forventninger til faget. På baggrund af disse tilkendegivelser sammensættes de fem teorihold, som i skemaet undervises samtidig.

Målet med teoriundervisningen er:

– at give dig et generelt kendskab til musikteoriens ideer og grundprincipper

– at opnå indsigt i fagets betydning og muligheder som hjælpemiddel i dit eventuelle fremtidige musikvirke

– at udvikle dig så meget som muligt indenfor følgende kundskabs- og færdighedsområder

  • rytmelære og pulstræning
  • alm. nodekendskab: noder og nodeværdier i bas- og soprannøgle
  • intervallære: samtlige intervaller fra prim til decim
  • akkordlære: dur, mol, formindskede og forstørrede treklange m.m.
  • skalaer: dur- og molskalaer
  • trinanalyse: trinnene I til VII
  • kvintcirklen
  • funktionsanalyse: tonika, dominant, subdominant samt paralleller
  • becifringslære: becifringssystemets idé og opbygning
  • de mest almindelige musikudtryk.


add_action( 'wp_footer', function() { ?>