skip to Main Content

 • Studiegrupper som basis for faglig
  og personlig udvikling
 • Fokus på klassefællesskabet med rum til
  både faglig fordybelse, humor og inspirerende samvær
 • Få lærere i tæt samarbejde
 • Undervisning med fokus på fagets kerne og relevans i virkeligheden.
 • Afslutning af de boglige fag med nye former for prøver og projekter, der afspejler verden omkring os. Vi har IKKE FP9, men forbereder eleverne til optagelsesprøven til Gymnasiet

OE9 er en ny måde at gå i 9. klasse på. I OE9 arbejder vi med at åbne fagene, både i indhold og form. Vi elsker at præsentere dig og dine kammerater for andre vinkler på faget, end du måske har været vant til. Vi er en klasse, hvor du lærer din nye studiegruppe godt at kende, vi lærer at udtrykke os på nye måder – og da vi afslutter to af vores fag (engelsk og kulturfag) efter et halvt år, så får du endnu mere luft i dit skema til at vælge musik- og valgfag.

Hvem er OE9?

For at nå alt det vi gerne vil med dig som 9. klasses elev, har vi ændret lidt på skemaet, så du får mere tid til at være efterskoleelev. Skemaet er tænkt som et fleksibelt skema, der rummer mulighed for, at klassens lærere kan ændre, hvor det er hensigtsmæssigt. Skoleåret er delt i to prøveterminer, dette giver dig mulighed for at arbejde med færre fag ad gangen, og du vil opleve mere koncentrerede forløb og større fordybelse. 

Vi afholder ikke folkeskolens afgangsprøve, FP9, men har derimod designet vores egen måde at afslutte fagene på. Fagafslutningerne er tilpasset virkeligheds verden, sådan at opgaverne vil afspejle de arbejdsopgaver, der findes i det omgivende samfund eller de studieformer, som findes i ungdomsuddannelserne.

Hvis du påtænker at gå videre på en ungdomsuddannelse, skal du op til den nationale optagelsesprøve, som vi naturligvis klæder dig på til at kunne gennemføre.

Vores forventninger til dig

 • At du er fagligt nysgerrig og prøver bruge dig selv i den faglige undervisning.
 • At du vil indgå aktivt i din studiegruppe og og både være en inspiration og en hjælp for dine kammerater.

I 9. klasse deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang Og Fortælletimer

Morgensang og fortælletimer

 • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
 • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
 • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.
Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>