Skip to content

 • Bevæg dig fra elev til studerende, hvor du tager et ansvar for din egen læring.
 • Struktur og genkendelighed – og nye, kreative vinkler på stoffet
 • Undervisning tilpasset dine og klassens faglige behov
 • Studieteknik og fokus på dine styrker
 • Matematik, dansk og engelsk afsluttes med FP10-prøven

Klassen for dig, som gerne vil den faglige fordybelse, og som holder af at forbedre de kompetencer og den viden, du har. Du kan lide solid boglig undervisning, og du vil gerne overraskes og udfordres. Du får fagene dansk, matematik og engelsk, og evt. fransk, tysk og fysik/kemi, og du tager folkeskolens 10. klasses afgangsprøve som afslutning på året.

Hvem er OEA?

OEA er for dig, der ønsker at nørde i de boglige fag og blive dygtigere og mere vidende. Du vil gerne udnytte det ekstra år til at skærpe din faglighed yderligere. Til gengæld gør vi os umage for at levere spændende og indlevende undervisning og forventer også,  at du er til stede og giver noget af dig selv i undervisningen.

I OEA hjælper vi dig med at blive bevidst om dine egne ressourcer og din måde at lære på, og vi bygger videre ved hjælp af studieteknik og forståelse for dine styrker.

Du skal vælge OEA, hvis du trives godt med strukturen i et forholdsvist forudsigeligt skema (i de uger, hvor vi ikke laver fælles projekter på hele skolen), og du holder af at have de fag, du allerede kender: dansk, engelsk og matematik. Du kan glæde dig til det velkendte, men også til at angribe stoffet fra nye vinkler, i det vi naturligvis har fokus på variation i undervisningen.

Her vil du møde lærere, der ser dig som en studerende fremfor som en elev, og vi glæder os til at mødes i fælles faglig forundring og forandring. Vi lærere er passionerede fagnørder og har ambitioner om at rykke dig så langt som muligt.

Vi har ingen dag-til-dag-lektier, da vi arbejder intenst i timerne. 

I OEA får du naturligvis løbende feedback på dine opgaver, præstationer og din deltagelse i klassen. Du får også termins-, standpunktskarakterer og året afsluttes med FP10 prøverne.

Øvrige fag

På OE får du også mulighed for at vælge Fysik/Kemi, tysk og fransk, der kan afsluttes med FP10 prøven: Du blot skal vælge.

Formålet med OEA

 • At skabe et godt klassemiljø med tryghed til at kunne afprøve ideer og diskutere åbent, så der er plads til både (faglig) forundring og forandring. 
 • At  du tager personligt ansvar og er aktivt deltagende, bliver bevidst om egen læring og ressourcer. 
 • At give dig både boglige kompetencer, livskompetencer og generel studieteknik. 
 • At du kan øve dig på at forberede dig til og at gå til prøve og kender dit niveau i fagene. At du bliver klogere og møder nye måder at arbejde med fagene.

Vores forventninger til dig

Vi forventer…

 • at du har lyst til at blive mere bevidst om din egen læring
 • at du har lyst til at lære nyt både om fagene og om dig selv
 • at du siger ja, men har også kritisk sans
 • at du afleverer til tiden og gør dig umage
 • at du bruger din feedback til at blive bedre. 
 • at du gerne vil sætte dig selv på spil og vil modtage konstruktiv kritik
 • at du er indstillet på, at der gives karakterer tre gange på et skoleår

Eksempler på forløb i undervisningen…

Dansk:

Debat, refleksion, kommunikation, grammatisk opkvalificering, genrelæsning, kortfilmsproduktion, analyse, meddigtning, kulturelle og historiske rødder i litteratur, film og billeder. 

Engelsk:

Mulige temaer kan fx. være “Forrest Gump and the US during the 60’ and 70’”, “Changes”, “Slavery and freedom” og meget mere. Der arbejdes med både mundtlighed og skriftlighed der begge afsluttes med FP10. I foråret får du mulighed for at vælge Cambridge engelsk 1½ time om ugen og gå op til den internationale Cambridge eksamen. 

Matematik: 

Fx. vi arbejder med matematikken i At flytte hjemmefra og nogle af matematiske elementer i at planlægge en Festival.

I 10. klasse deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang og fortælletimer

 • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
 • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
 • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.