skip to Main Content

  • Mulighed for at have god tid til blive i aktuelle emner
  • Cambridge engelsk: engelsk på højt niveau og i højt tempo
  • Målrettet undervisning i de færdigheder, som er nyttige i elevens fremtid
  • Kreative og skabende vinkler på emnerne
  • Nye former for afsluttende prøver og projekter

OEB er for dig, der trives med de fag, du allerede kender, men som gerne vil fordybe dig yderligere og få nye vinkler på emnerne. Vi fokuserer på de områder, der giver mening i forhold til dit faglige behov.  I OEB vil du møde dygtige og passionerede lærere, der brænder for deres fag og glæder sig til at gå i dybden med det faglige stof. Vi betragter dig som en studerende, der selv er bevidst om din måde at lære på og tager ansvar for at forbedre din viden.

OEB er for dig, der trives med de fag, du allerede kender, men i OEB har vi frihed til at frigøre os fra det normale pensum. Dette giver os mulighed for fordybelse og anderledes vinkler på stoffet, ligesom vi kan vælge at blive længere i aktuelle emner. 

Som eksamensfri klasse kan du få karakterer, hvis du ønsker det, og når det passer ind i de enkelte fag.

Vi afslutter skoleåret med nye evalueringsformer, som træner eksamenskompetencer – fx kreative og skabende projekter, som sætter nyt udtryk på emnet.

Vores formål

At have fokus på studiekompetencer, færdigheder og viden, der gør dig klar til kommende ungdomsuddannelser.

Vores forventninger til dig

Du er med på at blive en studerende med stort ansvar for at tage imod læring og være med til at gøre klasserummet åbent for alle slags viden og undren.
Du er positiv overfor både samarbejde og individuelt arbejde – og klar til at give noget af dig selv.

 

Eksempler på forløb i undervisningen…

Gruppearbejde og fremlæggelser i emnet statistik

Selvstudie i selvvalgte områder for enten at udfylde faglige huller eller for at tilegne sig nicheviden inden for matematik

Historiske og samfundsfaglige vinkler på danskemner

Arbejde med kortfilm og selv producere en

Engelsk – Protest: Politiske og musikalske vinkler på protesten: Skriv din egne protestsang, Poetry slam eller politiske tale. Forbrug: Skab fx en løsningsrettet kortiflm om et aktuelt emne, som udfordrer vores samfund.

I 10. klasse deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang Og Fortælletimer

Morgensang og fortælletimer

  • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
  • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
  • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.
Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>