skip to Main Content

Optagelse på Ollerup Efterskole

Vi starter med at optage elever tre år før skolestart.

For at blive optaget på Ollerup Efterskole skal I både besøge skolen og sende en tilmelding.

 • Tilmelding sker via hjemmesiden under fanen “Bliv elev på OE” øverst (klik her).
 • Besøg sker på besøgsdage:
  • Efterskolernes dag og aften (Tilmelding til disse arrangementer er ikke nødvendig)
  • Øvrige besøgsdage – ring til kontoret på 62242419 (Tilmelding til disse arrangementer er nødvendig)

Det er vigtigt, at såvel kommende elev som forældre finder skolens samværsregler både gode og rimelige – læs om samværsreglerne her 

Mulighed 1: Besøg efterskolen først – send tilmelding herefter

Når I har besøgt skolen, sender I en tilmelding. Herefter får I hurtigst muligt besked om eleven er optaget eller kommer på venteliste. Hvis eleven bliver optaget skal I bekræfte, at I ønsker pladsen samt indbetale 1. rate af optagelsesgebyret (1000 kr.). Den 2. rate (1000 kr.)  opkræves ca. 1 år før skolestart. Optages eleven efter august året før skolestart indbetales hele optagelsesgebyret (2000 kr.).

Mulighed 2: Send tilmelding først – besøg efterskolen herefter

Eleven kan kun tilmeldes før besøg på skolen, hvis I har mulighed for at besøge skolen ved førstkommende besøgsdag. Når I har sendt en tilmelding, modtager I en bekræftelse samt invitation til at besøge skolen ved førstkommende besøgsdag. Efter besøget får I hurtigst muligt besked om eleven er optaget eller kommer på venteliste. Hvis eleven bliver optaget skal I bekræfte, at I ønsker pladsen samt indbetale 1. rate af optagelsesgebyret. Den 2. rate opkræves ca. 1 år før skolestart. Optages eleven efter august året før skolestart indbetales hele optagelsesgebyret.

Udenlandske elever

Ring til os, hvis et besøg er vanskeligt pga bopæl i udlandet – så laver vi en individuel aftale i stedet.

Tilmelding mere end tre år før skolestart

Det er muligt at tilmelde sig Ollerup Efterskole mere end tre år før skolestart ved at sende en tilmelding. Når der er tre år til skolestart (fx august 2019 – skolestart august 2022) indkalder vi til besøg på skolen i forbindelse med efterskolernes dag i september. Efter dette besøg kan eleven optages eller komme på venteliste.

Rækkefølge for optagelse

Eleverne optages i hovedreglen i den rækkefølge de tilmeldes. Dog gælder det at skolen i sammensætningen af de enkelte årgange bestræber sig på at få et elevhold, som fordeler sig på en mulig klassedeling. En ligelig fordeling mellem drenge og piger tilstræbes. Endvidere tages udgangspunkt i en fordeling på forskellige musikinstrumenter og musikinteresser, så der med et elevhold kan skabes et mangfoldigt musikliv.

Efter optagelse

I januar måned inden skolestart indhenter skolen oplysninger til brug for beregning af elevstøtte. Her indhenter vi også oplysninger om forhold af mulig betydning for efterskoleopholdet.

I marts måned inden skolestart indkaldes det kommende hold til “nye elevers dag”. I forbindelse med denne dag holder vi individuelle samtaler, hvor der gensidigt er mulighed for at drøfte både forventninger og eventuelle bekymringer.

Venteliste

Det koster ikke noget at stå på skolens venteliste. Vi beder til gengæld om, at man hurtigst muligt giver skolen besked, hvis man ikke længere er interesseret i en plads på ventelisten.

Det skal bemærkes, at mange har tilmeldt sig flere skoler og viser sig ikke at være interesserede, når vi henvender os om en mulig plads. Derfor skal man ikke lade sig afskrække af det store antal tilmeldte. Hvert år optages enkelte elever, som tilmeldes på et forholdsvist sent tidspunkt.

Det skal derudover bemærkes at elever der spiller messinginstrumenter, strygere og træblæsere (fløjte, saxofon, obo, fagot, klarinet) er meget velkomne på listen.

Priser

OBS! Vi gør opmærksom på at vi på Ollerup Efterskole arbejder ud fra en “Totalpris“. Det betyder at du som forælder kan forvente at ugeprisen dækker ALLE udgifter, også ugentlig soloundervisning, i forbindelse med opholdet. Det eneste du skal beregne ud over ugeprisen, er elevens udgifter til evt. lommepenge og transport til og fra skolen. Vi håber at denne bevidste prispolitik kan være med til at gøre beslutningen endnu nemmere for dig som forælder.

Ugeprisen før statstilskud er i skoleåret:

2019-2020      kr. 2.725,00

2020-2021      kr. 2.775,00

 • Der tages forbehold for prisstigninger begrundet i ændringer af tilskudslovgivningen og/eller prisudviklingen. Skolen fremsender før skoleårets start skema til ansøgning om statsstøtte.
 • Ugeprisen dækkes af forældrene og staten.
 • Statstilskuddet beregnes på grundlag af husstandens indkomst 2 år før efterskoleåret. Indkomsten reduceres med et beløb på ca. 36.000 for hvert hjemmeboende barn i husstanden, som er under 18 år. Fastsættelse af statsstøttesatser og søskendereduktion sker hvert år i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.
 • Hvert år udarbejder vi en oversigt over priser efter statstilskud – beregnet efter husstandsindkomsten to år tilbage. Hent oversigten her.
 • Hvis en social begivenhed i en familie har betydet en lavere indkomst i skoleåret end i beregningsåret (2 år før) er der mulighed for at søge skolen om supplerende støtte. Som udgangspunkt vil den samlede støtte dog aldrig komme over årets maximumsbeløb.

Efterskoleforeningens beregningsmodel

Økonomiske betingelser ved optagelse:

 • Elever, som optages, indbetaler et optagelsesgebyr på kr. 2.000 i alt. Gebyret tilbagebetales ikke.
 • Såfremt eleven tages ud af skolen i en eller flere af de 42 tilskudsberettigede uger, opkræves skolepenge samt de manglende tilskud fra stat og kommune hos forældre/værge.
 • Ved framelding inden 4 uger før skolestart er Ollerup Efterskole berettiget til at opkræve afbrydelsesgebyr på kr. 1000 + fire ugers egenbetaling.
 • Hvis skoleopholdet afbrydes i utide uanset årsag er Ollerup Efterskole berettiget til at opkræve afbrydelsesgebyr på kr. 1000 + fire ugers egenbetaling.
 • Underskriveren – far/mor/værge – har det økonomiske ansvar i forbindelse med skoleopholdet, herunder betaling af afbrydelsesgebyr på kr. 1.000 + fire ugers egenbetaling, hvis skoleopholdet afbrydes i utide uanset årsag.