skip to Main Content

Tilmelding

Tilmeld dig via hjemmesiden

Indbydelse til besøgsdag

 • Skolen råder over ca. 114 pladser. Optagelse sker i foråret, året før skolestart (hvis du eksempelvis skal starte i 2020, inviteres du til samtale i foråret 2019) og finder sted efter tilmelding til besøg på skolen, hvor eleven og forældrene vises rundt og har en personlig samtale med en af skolens lærere. De første 100, der tilmeldes en årgang, indbydes til en sådan besøgsdag. Efterfølgende afholdes der individuelle besøg i det omfang, der bliver ledige pladser.
 • Efter besøget melder skolen tilbage, om eleven er optaget, står på venteliste eller ikke kan optages.
 • I sammensætningen af årgangen bestræber skolen sig på at få et elevhold, som fordeler sig på en mulig klassedeling – typisk fire 10. klasser og én 9. klasse. En ligelig fordeling mellem drenge og piger tilstræbes. Endvidere tages udgangspunkt i en fordeling på forskellige musikinstrumenter og musikinteresser, så der med et elevhold kan skabes et mangfoldigt musikliv.

Når du bliver optaget:

 • Elever, som optages, indbetaler et gebyr på kr. 2.000 i alt. Første halvdel af gebyret – kr. 1.000 – indbetales i forbindelse med tilmelding til besøgsdagen og samtalen i foråret året før skolestart. Anden halvdel – kr. 1.000 – forfalder i november før skoleårets start. Gebyret tilbagebetales kun, hvis vi ikke kan tilbyde en plads eller ved framelding indenfor 5 dage efter samtalen.
 • Elever, som optages, indbetaler et optagelsesgebyr på kr. 2.000. i alt. Første halvdel af gebyret er allerede indbetalt i forbindelse med besøgsdagen. Anden halvdel, kr. 1.000 – forfalder i november før skoleårets start. Gebyret tilbagebetales ikke.
 • Såfremt eleven tages ud af skolen i en eller flere af de 42 tilskudsberettigede uger, opkræves de manglende tilskud fra stat og kommune hos forældre/værge.
 • Underskriveren – far/mor/værge – har det økonomiske ansvar i forbindelse med skoleopholdet, herunder betaling af afbrydelsesgebyr på kr. 1.000 + fire ugers egenbetaling, hvis skoleopholdet afbrydes i utide uanset årsag.

Priser

OBS! Vi gør opmærksom på at vi på Ollerup Efterskole arbejder ud fra en “Totalpris“. Det betyder at du som forælder kan forvente at ugeprisen dækker ALLE udgifter, også ugentlig soloundervisning, i forbindelse med opholdet. Det eneste du skal beregne ud over ugeprisen, er elevens udgifter til evt. lommepenge og transport til og fra skolen. Vi håber at denne bevidste prispolitik kan være med til at gøre beslutningen endnu nemmere for dig som forælder.

Ugeprisen før statstilskud er i skoleåret:

2018-2019         kr. 2.675,00
2019-2020         kr. 2.725,00

 • Der tages forbehold for prisstigninger begrundet i ændringer af tilskudslovgivningen og/eller prisudviklingen. Skolen fremsender før skoleårets start skema til ansøgning om statsstøtte.
 • Ugeprisen dækkes af forældrene og staten.
 • Statstilskuddet beregnes på grundlag af forældrenes indkomst 2 år før efterskoleåret. Indkomsten reduceres med et beløb på ca. 33.000 for hver søskende, som er under 18 år. Fastsættelse af statsstøttesatser og søskendereduktio sker hvert år i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.
 • Hvert år udarbejder vi en oversigt over priser efter statstilskud – beregnet efter husstandsindkomsten to år tilbage. Hent oversigten her.
 • Hvis en social begivenhed i en familie har betydet en lavere indkomst i skoleåret end i beregningsåret (2 år før) er der mulighed for at søge skolen om supplerende støtte. Som udgangspunkt vil den samlede støtte dog aldrig komme over årets maximumsbeløb.

Efterskoleforeningens beregningsmodel

Vedr. venteliste:

 

I januar måned forud for skolestarten kontaktes alle elever, som står på ventelisten til det kommende år og anmodes om at meddele skolen, om man fortsat ønsker at stå på ventelisten.

Det skal bemærkes, at mange har tilmeldt sig flere skoler og viser sig ikke at være interesserede, når vi henvender os om en mulig plads. Derfor skal man ikke lade sig afskrække af det store antal tilmeldte. Hvert år optages enkelte elever, som tilmeldes på et forholdsvist sent tidspunkt.

Det skal derudover bemærkes at elever der spiller messinginstrumenter, strygere og træblæsere (fløjte, saxofon, obo, fagot, klarinet) er meget velkomne på listen.