skip to Main Content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Ollerup Efterskole Sang og Musik inviterer jer til et spændende partnerskab, hvor vi sammen vil videreudvikle det kreative potentiale og styrke det kulturelle liv på Sydfyn.

I Ollerup ligger en efterskole, der emmer af musik, dannelse og kultur. Vi driver efterskole for 114 unge musikalske elever, udbyder korte kurser, udlejer faciliteter til musikarrangementer/kurser og præsentere en række koncerter – alene eller i konstruktive samarbejder. Vi er nu i gang med at opføre en stor koncertsal. Vi går ikke på kompromis med akustikken! Vi danner til hele mennesker, der elsker sang og musik.

Ollerup Efterskole er et grundtvigsk tilbud for unge mennesker og samtidig arbejder vi for at understøtte danske musiktalenter. Vi trives og kan melde om fulde huse.

Vi ønsker nu at indgå i bindende partnerskaber

Med bygningen af et stort koncerthus, der vil stå færdig i sommeren 2017, hvor der er plads til 425 siddepladser eller 700 ståpladser og med ypperlig akustik, er rammerne sat til at kunne løfte vores mange aktiviteter til et højere niveau.

Vi får nu bedre faciliteter til at sprede mere (livs)glæde. Vi er i fuld gang med at udvikle os til en central kulturel aktør.

Vi ønsker at udvikle vores almene dannelses- og talentarbejde samt vores koncertprogram. Til dette har vi brug for gode partnerskaber, der kan se værdien og ideen i, at Koncerthuset og Ollerup Efterskole bliver et stærkt supplement til et i forvejen spændende musik- og kulturliv på Fyn og i særdeleshed på Sydfyn.

Vi kan se mange muligheder i at udvikle nye samarbejder for at kunne skabe kultur- og musiktilbud, som pt ikke er mulige på Sydfyn.

I fremtiden vil vi gerne blive vært for flere og større kulturelle aktiviteter (koncerter, teaterforestillinger, operaer, debatter osv.)

Alt dette kræver midler!

Corporate Cultural Responsibility… 

…er betegnelsen på et samarbejde, hvor I som virksomhed har et aktivt medansvar for udviklingen, opbygningen og aktiveringen af kulturelle aktiviteter inden for kunst, kreativitet og selvfølgelig musik.

 • Vi mener, at vores samfund ikke kan fungere uden kunsten som omdrejningspunkt.
 • Vi mener at kunsten og kulturen er vores stærkeste og vigtigste kort på hånden lige nu for at sikre en bæredygtig samfundsudvikling.

Hvis I som virksomhed vil være med til at understøtte disse kreative værdier vil vi gerne i dialog med jer – for at kunne højne niveauet og forbedre det kulturelle liv på Sydfyn og dermed tage ansvar om vores samfund.

 • Vi ønsker at indgå ligeværdige partnerskaber med jer, som vil give mulighed for at videreudvikle det kreative potentiale, styrke det kulturelle liv på Sydfyn.
 • Vi ønsker xxxxx vil være med til at gribe denne mulighed og indgå i et partnerskab med Ollerup Efterskole.

Et partnerskab ud fra en tankegang om Corporate Cultural Responsibility udgøres ikke ud fra et merkantilt rationale, men ud fra en erkendelse af, at vores samfund ikke kan fungere uden kreativitet, kunst og musik som omdrejningspunkt. Der er brug for kreative mennesker, der ser muligheder i såvel skoleverdenen som i erhvervslivet!

Hvad støtter I?
Som partner med Ollerup Efterskole støttes:

 • Skolens arbejde for at musik skal være til glæde for bredden såvel som for eliten (bl.a. skolens anerkendte store fælleskor med 114 sangere)
 • Den generelle unikke musikoplevelse der kan inspirere og skabe glæde, men også udviklingen af unge musiktalenter – morgendagens stjernedrys
 • Udviklingen af et årligt koncertprogram, hvor ambitionen er at kunne tiltrække store navne inden for klassisk, opera, jazz og rytmisk musik
 • Små koncerter med fokus på den nære oplevelse, for et mindre publikum
 • Store koncerter med orkestre der normalt navigerer på den internationale scene og gerne for fulde huse
 • Sydfyns kulturliv i bredeste forstand – jfr. vores mange lokale samarbejdspartnere

Vi tilbyder

Som partner kan Ollerup Efterskole tilbyde jer en række forskellige ydelser som kan give virksomheden nye og anderledes oplevelser:

 • Koncertoplevelser inkl. et møde med kunstnere før/efter koncerten
 • Personalepleje inkl. bespisning (en højskoledag, et foredrag, ud i naturen, synge, spille….)
 • Sangtimer for ansatte
 • Et (lille) højskolekursus 2 til 4 dage med specialprogram for partneren på OE
 • Vi har mange kontakter som kan inddrages i partnerskabet: musikere, artister, mad (fx Gundestrup, Kornerup, Kulinarisk Sydfyn)
 • Et dannelsesforløb for medarbejdere
 • Kor ud af huset
 • Til VL grupper kan vi tilbyde Foredrag, kurser m.v. om) dannelse, Grundtvig, branding a la Grundtvig
 • Låne koncerthuset til receptioner, generalforsamlinger, PR fremstød el. lign.

Ollerup Efterskole er mere end en skole

Vi ser først og fremmest os selv som en efterskole, der er med til at give unge en oplevelse for livet. Samtidig støtter vi op om talentudvikling inden for musik og sang i Danmark. Derudover …

 • ser vi os selv som en større og større spiller inden for kultur- og musiklivet på Fyn.
 • præsenterer vi hvert år et stort koncertprogram med førende musikere inden for klassisk, jazz og mere populære genrer fra både Danmark og den internationale scene.
 • er vi medarrangør af landets største Grundlovsarrangement – Demokratifestival.dk. Dette i et unikt samarbejde med de andre frie skoler i Ollerup.
 • huser vi kurser inden for musikalsk talentarbejde.
 • involverer vi os bredt i Svendborg kommunes kulturarbejde.

Netværk

Vi har gennem de seneste år opbygget tætte relationer og netværk omkring skolen: professionelle musikere og sangere, Baggårdsteatret i Svendborg, B&U Teatret, Borgerforeningen, Svendborg Gymnasium, skolerne i Ollerup, Demokratifestival, Suzukistævner, EuropeanPianoTeachersAssociation-stævner, Pianoteket og mange flere.

Værdierne

Som skole og koncertsted er vi båret af værdier:

 • Det skabende – i modsætning til det reproducerende
 • Kunstens væsen
 • Demokrati
 • Samtale og dialog
 • Dannelse
 • Det historiske-poetiske
 • Kreativitet
 • Iværksætteri
 • Oplysning og frisind
 • Det forpligtende fællesskab
 • Først oplive så oplyse
add_action( 'wp_footer', function() { ?>