skip to Main Content

Drama

Drama er et fag, hvor vi beskæftiger os med alt fra impro-teater til performanceteater. Skolens dramahold er også aktive medskabere af flashmobs og små forestillinger når skolen tager ud af huset – eller når vi inviterer gæster indenfor.

I løbet af skoleåret har vi også skolens store musikteater, hvor det vil være naturligt for mange af dramaeleverne at få afprøvet deres talenter på de skrå brædder.