Skip to content

Sammenspilsholdene tager udgangspunkt i de instrumentale færdigheder, du har, når du kommer. Vi bestræber os på at gøre sammenspilstilbuddet så alsidigt som muligt – d.v.s. med tilbud om node- og improvisationsmusik, klassisk musik, forskellige former for rytmisk musik – bl.a. bigband – samt folkemusik.

I skoleårets første uge gennemføres korte møder med dig, hvor du spiller eller synger og fortæller, hvad du gerne vil være med til. Ud fra disse møder sammensættes 10-12 sammenspilshold, som i resten af skoleåret undervises i 90 min. pr. uge.

Formålet med sammenspilsundervisningen på Ollerup Efterskole er:

 • at få dig til at opleve glæden ved sammenspil
 • at give dig de musikalske udfordringer, som ligger i at få en sammenspilsgruppe til at fungere
 • at være motivation for videre indlæring på det enkelte instrument
 • at lade dig opleve de elementer, som et band, en gruppe eller et orkester består af
 • at lære dig processen “at skabe et nummer“, indøve det og præsentere det ved en koncert
 • at lære dig at turde optræde for andre
 • at lære dig den disciplin og gensidige respekt, som er nødvendig for at få en sammenspilssituation til at lykkes
 • at få dig til at forholde dig til problematikken omkring musik og tinnitus
 • at opbygge et repertoire, så sammenspilsholdene tilsammen kan få musikken til at fylde meget i skolens hverdag.

Vokalgruppen
Vokalgruppen er et ”sammenspilshold” for piger, der gerne vil synge i et tæt og intensivt flerstemmig rytmisk kor – uden en rytmegruppe i ryggen.
I vokalgruppen arbejder vi med at indstudere korarrangementer for 3 og 4 stemmer inden for forskellige rytmiske genrer. I løbet af skoleåret vil vi også bruge tid på improvisation og mikrofonteknik.Vokalgruppen optræder ofte i forbindelse med fælleskorets koncerter i Danmark og på vores turné.

Formålet med vokalgruppen er:

 • At opleve glæde, turde bruge stemmen og mærke hvorfor, lige præcis du er vigtig for koret
 • At skærpe opmærksomheden på at lytte til andre og mærke, hvad der skal til for at koret har en fælles lyd
 • At blive præsenteret for forskellige sangteknikker og arbejde med mange klangfarver
 • At lære disciplin og tålmodighed som kræves for at indstudere vanskelige arrangementer
 • At turde optræde foran et publikum
 • At få opbygget et varieret repertoire, som kan bruges i forbindelse med skolens koncerter