Skip to content

Samværsregler ved Ollerup Efterskole

 

Ollerup Efterskole er en skole baseret på tillid, ansvar og aktiv deltagelse. Det betyder, at vi forventer at elever og forældre bakker op om følgende samværsregler, der gælder for alle:

  • Vi behandler hinanden ordentligt
  • Vi passer på skolens, hinandens og vore egne ting
  • Vi engagerer os i undervisningen og bidrager hver især til, at skoleåret bliver så udbytterigt og inspirerende som muligt
  • Der er mødepligt til undervisning, måltider og fællesaktiviteter

Derudover gælder følgende regler  – som vi ligeledes forventer fuld opbakning til:

  • Man befinder sig i egen seng om natten
  • Seksuel aktivitet er ikke foreneligt med livet på efterskolen
  • Man overholder skolens kodeks for billeder/video og deling
  • Ollerup Efterskole er røgfri. Brug og opbevaring af alle typer tobaks- eller nikotinprodukter er ikke tilladt. 
  • Alkohol er ikke tilladt – heller ikke i små mængder. Dette gælder på skolen og på vej til og fra skolen.
  • Et år på OE er desuden et år uden hash og andre euforiserende stoffer – uanset om du er på skolen eller derhjemme.

Afbrydelse af samarbejdet
Ollerup Efterskole kan i særlige tilfælde se sig nødsaget til at afbryde samarbejdet med en elev og dennes familie. Dette kan ske, hvis eleven overtræder landets love, skolens samværsregler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.

Foreligger der alvorlige eller gentagne brud på samværsreglerne, kan skolen afbryde samarbejdet
med eleven efter forudgående proces jfr. Børnekonventionen. Eleven vil som udgangspunkt være
hjemme under denne proces.

Alvorlige brud på samværsreglerne foreligger ved brug af alkohol, hash og andre euforiserende
stoffer. Voldelig eller truende adfærd, mobning samt tyveri betragtes ligeledes som alvorligt brud på
samværsreglerne.

I tilfælde af afbrydelse af samarbejdet vil Ollerup Efterskole tilbyde vejledning for den fortsatte
skolegang.