skip to Main Content

Samværsregler ved Ollerup Efterskole

 

Ollerup Efterskole er en skole baseret på tillid, ansvar og aktiv deltagelse. Det betyder, at vi forventer at elever og forældre bakker op om følgende samværsregler, der gælder for alle:

  • Vi behandler hinanden ordentligt
  • Vi passer på skolens, hinandens og vore egne ting
  • Vi engagerer os i undervisningen og bidrager hver især til, at skoleåret bliver så udbytterigt og inspirerende som muligt
  • Der er mødepligt til undervisning, måltider og fællesaktiviteter

Derudover gælder følgende regler  – som vi ligeledes forventer fuld opbakning til:

  • Man befinder sig i egen seng om natten
  • Seksuel aktivitet er ikke foreneligt med livet på efterskolen
  • Ollerup Efterskole er røgfri
  • Alkohol er ikke tilladt – heller ikke i små mængder. Dette gælder på skolen og på vej til og fra skolen.
  • Et år på OE er desuden et år uden hash og andre euforiserende stoffer – uanset om du er på skolen eller derhjemme.

Overtrædelse af regler omkring alkohol, hash og stoffer kan medføre omgående bortvisning.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>