skip to Main Content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Ollerup Efterskole – Sang & Musik opstod i 1997 som resultatet af lokale kræfter, båret af ildsjæle med et stort engagement. Bygningerne, der tidligere har huset en håndværkerskole blev forud for oprettelsen af Ollerup Efterskole benyttet som Røde kors, flygtningecenter. Medlemmerne af skolekredsen ydede en stor indsats i forbindelse med bygningernes istandsættelse, så Ollerup Efterskole kunne modtage de første elever i 1997.

Ollerup Efterskole – Sang & Musik lever og har det godt med et stabilt elevgrundlag, gode faciliteter, dygtige medarbejder samt en engageret bestyrelse.

I dag har vi stadig brug for skolekredsens styrke. Ildsjæle bliver også ældre, og fokus flytter sig på nye projekter. Skolekredsen er vores garant for at vi stadig vil være forankret i den folkelige tradition, som er kendetegnet for de frie skoler.

Skolekredsen er skolens øverste myndighed. På den årlige generalforsamling i april vælger den repræsentanter til bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for skolens drift. Alle med interesse for skolen kan melde sig ind i skolekredsen.

Skolekredsen tæller godt 200 medlemmer. Det drejer sig dels om lokale, som interesserer sig for og gerne vil støtte skolen dels om forældre og andre pårørende til nuværende, tidligere og kommende elever – men også om mennesker med et hjerte der banker for sang og musik.

Medlemskab tegnes ved henvendelse til skolens kontor på tlf. 62 24 24 19, eller ved at udfylde nedenstående formular. Husk at indbetale  kontingent. Kontingentet udgør kr. 75 pr. person pr. år. For en husstand koster det kun 100 kr. Beløbet kan indsættes på REG: 2029 / KONTO: 012 47 65048

Alle medlemmer modtager de 3-4 numre af skolebladet Akkorden, som udkommer i løbet af skoleåret samt skolens årsskrift.

Opret dig som medlem her – og indbetal kontingent efterfølgende:

add_action( 'wp_footer', function() { ?>