Skip to content

Ollerup Efterskole, Sang og Musik har rammerne for at tilbyde et mangfoldigt og rigt skoleliv.

Hverdag
I hverdagen bestræber vi os på at omsætte værdigrundlagets ord i praksis. Med det personlige nærvær som omdrejningspunkt i både samværet og undervisningen skaber vi forudsætningerne for, at vi kan vise tillid, og eleverne kan påtage sig ansvar for sig selv og fællesskabet.

Eleverne har selv ansvaret for at stå op om morgenen. Efter morgenmaden er der morgensamling med fællessang. Såvel formiddag som eftermiddag deles i to undervisningsmoduler, hvor der i pauserne serveres forfriskning. Efter aftensmaden er der rengøring på skolens områder og derefter stilletime, hvor der læses lektier. Aftenen er ofte til fri disposition. Der kan øves, spilles, snakkes, drikkes te osv. Ved sengetid går tilsynslærerne rundt og siger godnat.

Eleverne opdeles i kontaktgrupper på 7-9 personer. Hver gruppe har tilknyttet en lærer. En gang om ugen mødes kontaktgrupperne med deres lærer. Her drøftes stort og småt vedrørende skolens hverdag og elevernes personlige trivsel.

Efter kontaktgruppemødet er der fællesmøde, hvor emner af fælles interesse på demokratisk vis kan tages op til drøftelse.

Eleverne deltager i det praktiske arbejde omkring madlavning, rengøring og de forskellige pedelopgaver. Hver elev har således én uge i efteråret og én i foråret, hvor de er ude af den almindelige undervisning for at passe det praktiske arbejde