Skip to content

Koncertrækken

Ollerup Efterskole arrangerer hvert skoleår mellem 10 og 14 mindre eller større koncerter med dygtige kunstnere inden for en bred vifte af genrer – med alt lige fra moderne pop over klassisk musik fra verdenskendte kunstnere, til sydende bigband jazz. Vi præsenterer med koncertrækken et alternativ til den gængse populære musikscene.
Men det er ikke helt gratis, så vi søger gode sponsorer der vil være med til at bakke op om et spændende kultur- og musikliv for gæster og vores elever.

Vi vil her beskrive forskellige muligheder for sponsorater i forbindelse med det flotte program i koncerthuset. Se den kommende koncertrække her (link).

Vi tilbyder sponsorkøb på min. 2500 kr. – 5000 kr. – 10 000 kr. eller derover – alt efter jeres engagement og ønsket synlighed. Beløbene er fradragsberettigede. Beløbene kan opkræves for 1 år, for 2 år eller for 5 år ad gangen.
Henvendelse snarest muligt og senest 31. august, så navn og logo kan komme med i den husstandsomdelte folder.

  • Alle sponsorer får uanset beløbsstørrelse navn i programmet og i den husstandsomdelte folder.
  • Sponsorbeløb over 5000 kr. får endvidere navn og logo i programmet, på plakater, på skolens hjemmeside og skolens årsskrift
  • Sponsorbeløb over 10.000 kr. udløser 2 billetter til alle koncerter

Det er også muligt at sponsorere inden for mere målrettede områder fx:
Koncertsponsorat på udvalgte kunstnere (navn, logo på program, folder, plakater m.m.)
Trykning af plakater (navn, logo på program, folder, plakater m.m.) (2500)
Trykning af programmer til skolens kor koncerter (navn, logo på program, folder, plakater m.m.) (2500)

Køb en stol

I den nye koncertsal skal der bruges 425 stole. Vi har allerede købt halvdelen, men for at vi kan nå helt i hus skal vi have finansieret de sidste stole og derfor søger vi stolesponsorer.

En stol koster 2.000,- men så sidder man også godt i den, den kan holde i mange år og er en del af den gode akustik! Vores drøm er at alle stole bliver sponsoreret af virksomheder, privatpersoner, foreninger, gamle elever og forældre, interesseorganisationer m.fl.

Ved sponsorat af én stol, vil man få sit navn på et lille skilt som monteres synligt stolen.

Ved køb af flere stole (min. 5 stole) – f.eks. af virksomheder, vil der ud over et skilt på stolen også blive tildelt et skilt på en vægholdt sponsor-tavle ved indgangen.

Sponsorer og virksomheder har yderligere mulighed for at benytte salen til et VIP arrangement efter nærmere aftale med skolen ved større sponsorater.

Støt koret

Ollerup Efterskoles Fælleskor er skolens flagskib. Skolen har en mangeårig tradition med at lave store koncerter rundt omkring i landet og tager også på turne til Tyskland i foråret. Det er en stor udfordring at sende 114 elever afsted til 5 – 6 store koncerter rundt om i landet og der er derfor åbnet op for en mulighed for at støtte vores succesrige kor med forskellige sponsorater.

Fx kan man støtte:

  • Elevernes kortøj (navn, logo på program, folder, plakater, på hjemmeside m.m.) (Minimum 20.000)
  • Buskørsel af fælleskoret til koncerter rundt i landet. (Navn, logo på program, folder, plakater m. specifik nævnelse af hvad man sponsorerer hvis dette ønskes)
  • Forplejning ved større ture – fx et aftenmåltid eller snacks til turen.

Partnerskabsaftale

Ollerup Efterskole Sang og Musik inviterer jer til et spændende partnerskab, hvor vi sammen vil videreudvikle det kreative potentiale og styrke det kulturelle liv på Sydfyn.

I Ollerup ligger en efterskole, der emmer af musik, dannelse og kultur. Vi driver efterskole for 114 unge musikalske elever, udbyder korte kurser, udlejer faciliteter til musikarrangementer/kurser og præsentere en række koncerter – alene eller i konstruktive samarbejder. Vi er nu i gang med at opføre en stor koncertsal. Vi går ikke på kompromis med akustikken! Vi danner til hele mennesker, der elsker sang og musik.

Ollerup Efterskole er et grundtvigsk tilbud for unge mennesker og samtidig arbejder vi for at understøtte danske musiktalenter. Vi trives og kan melde om fulde huse.

Læs mere om Partnerskabsaftale HER.