skip to Main Content
Mette Sanggaard Schultz

Initialer: MSS

Mail: mss@ollemus.dk

Uddannelse: Lærer

Ansat: 2017

Interesser: UndREviser, pædaLogiker, forstander og efterskolefilosof. Efterskoleleder med trang til nuanceret debat om uddannelse.